Houd bestemmingsplannen bij

Mijn rubriek van 23 oktober 2013 ging over bouw- of omgevingsvergunningen, maar bij overheidsbeslissingen in het kader van de Ruimtelijke Ordening is wellicht een bestemmingsplan nog belangrijker voor u. En, hoe komt achter al die nieuwe plannen als u geen huis-aan-huisblaadjes bezorgd krijgt of in een andere (deel) gemeente woont?

Een lezer op het mooie eiland Texel vroeg mij eens te schrijven wat te doen als een gemeente weigert een bestemmingsplan te vernieuwen zo dat hij kan bouwen.

De laatste Wet ruimtelijke ordening dateert van 2006 met diverse wijzingen in 2010. Zie www.wetten.overheid.nl. Gemeenten zijn verplicht om voor hun gehele grondgebied bestemmingsplannen op te stellen, behalve als er in een gebied geen ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten zijn. Iedere tien jaar moet een gemeente haar bestemmingsplan vernieuwen, maar mag de oude plannen ook steeds met tien jaar verlengen. Ja, dat is natuurlijk onhandig, want vele gemeenten zullen oude plannen snel met tien jaar verlengen. Ik vind dat de provincies er op toe moeten zien dat dit niet te gemakkelijk gebeurt en als een burger, ondernemer of instelling daardoor benadeeld wordt de provincie een gemeente moet dwingen een plan te vernieuwen.

Want gemeenten toetsen alle aanvragen voor een bouw- of omgevingsvergunning aan een geldend bestemmingsplan. Alleen bij uitzondering zal een gemeente een bestemmingsplan gedeeltelijk wijzigen om een bouwvergunning mogelijk te maken.

Het opstellen van een (nieuw) bestemmingsplan is veel werk en duurt geruime tijd. Als belanghebbende is het belangrijk dat u daarvan kennis hebt en bezwaar maakt indien u dat nodig vindt. Als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, heeft u zes weken om uw zienswijze mondeling of schriftelijk kenbaar te maken. Het door de gemeente vastgestelde bestemmingsplan ligt daarna opnieuw zes weken ter inzage en in die periode kunt u uw bezwaren bij de Raad van State indienen. Althans als u eerder bezwaar heeft gemaakt tegen het ontwerpplan en u belanghebbende bent.

Deze plannen kunt u vinden in publicaties van de gemeenten in huis-aan-huisblaadjes. Ik vind dit echt een regeling van niks, want zelf ontvang ik die dingen bijna nooit en wat te denken van mensen die in een andere gemeente wonen. Maar ik heb er iets op gevonden, namelijk een gratis abonnement op www.overheid.nl. Tweemaal per week krijg ik een bericht per e-mail dat er een bouwvergunning is aangevraagd, er iets gebeurt met een bestemmingsplan, berichten van provincie en waterschap. Zo’n abonnement kan betrekking hebben op alle publicaties van uw gemeente, dat is erg veel. U kunt zich ook beperken tot de berichten die betrekking hebben op het grondgebied in een straal van 1500 meter om uw pand heen. Dat is heel praktisch, kan ik u verzekeren en nagenoeg alle gemeenten doen er aan mee. 

Bestemmingsplannen bevatten zeer regelmatig fouten, opgespoord door oplettende ambtenaren, burgers, bedrijven en instellingen. Dat betekent dat er geregeld wijzigingen van bestemmingsplannen aan de orde zijn. Ook dus wijzigingen die nodig zijn om een redelijke aanvraag voor een bouwvergunning te kunnen honoreren. 

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.