Huizentekort

Jammer dat Marijn Jongsma en Jeroen van Wensen inzake de ontwikkeling van Havenstad (70.000 woningen) Amsterdam (Brievenrubriek Eleseviers Weekblad EW 6/3/2021) mij niet hebben gebeld. Het is er namelijk veel erger gesteld dan ze vermoeden. Dit gebied kent allerlei eigenaren en erfpachters, die het gebied volgens de gemeente Amsterdam zelf moeten ontwikkelen en financieren. Dat willen deze ondernemers graag, maar de gemeente – lees: een SP-wethouder – stelt zulke hoge eisen dat niemand er aan begint.

Neem bedrijventerrein Sloterdijk I (zuid). Daarover praten eigenaren, ontwikkelaars en ambtenaren al vijf (!) jaar en er gebeurt niets. Het gaat hier over 4500 woningen en 50.000 vierkante meter bedrijfsruimte. De knel zit in het aantal vereiste sociale huurwoningen (40 procent) en een giga-aantal bedrijfsruimten voor starters waarvan de huur onder de kostprijs moet zijn.

Met deze eisen zien sommige eigenaren in dit gebied hun beleggingswaarde met de helft afnemen. En, zo houdt een SP-er de bouw van vele duizenden woningen (huur en koop) tegen.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.