Restschuld blijkt knelpunt

Vorige week meldde voorzitter Hukker van de makelaarsvereniging NVM dat in ons land 37 duizend woningeigenaren, die moeten of willen verkopen en ‘onder water’ staan. Hun hypotheeklening is hoger dan de te verwachten verkoopopbrengst van hun huis of flat. Deze pechvogels willen graag verkopen tegen een redelijke prijs en die kopers zijn er dan ook, maar het lukt ze toch niet.

Verkoopt u namelijk een huis of flat met een hypothecaire inschrijving dan moet u dat doen onbelast en vrij van hypothecaire inschrijvingen, beslagen en andere (huur) rechten. De opdracht tot doorhaling van de hypotheek inschrijving zal de bank of een andere geldschieter slechts geven als u het totale bedrag van de lening, rente en kosten heeft afgelost. Veel mensen die met hun koopwoning ‘onder water’ staan willen er om veel verschillende redenen graag van af, want meestal kunnen ze de rente, aflossing en de kosten ervan niet meer opbrengen. En, de restschuld, dus de totale hypotheekschuld minus de netto verkoopopbrengst kunnen ze al helemaal niet ophoesten. Wellicht zou een 10 of 20-jarige lening van dit bedrag een oplossing zijn.

Deze crisis op de koopwoningmarkt noopt tot maatregelen. Het CBS berekende onlangs dat van augustus 2008 tot en met augustus 2013 de koopprijzen in ons gemiddeld totaal 21 procent zijn gedaald. Dat is veel maar gelukkig veel minder dan alle doemdenkers dachten. In de vorige koopwoningcrisis 1978 – 1984 zag ik koopprijzen binnen een tot twee jaar met 50 procent zakken, werden veel meer huizen tegen bodemprijzen geveild en bedroeg in 1981 de hypotheekrente 13 procent.

De regering heeft al een goede stap gezet: de rente op de lening voor een restschuld is vooralsnog 10 jaar aftrekbaar bij de Inkomstenbelasting, al ware het hypotheekrente. Op www.belastingdienst.nl staat de hele regeling gemeld.

Heeft u een Nationale Hypotheekgarantie en u verkeert in een noodsituatie en moet uw woning verkopen, kunt u onder strikte voorwaarden voor kwijtschelding van de restschuld in aanmerking komen. Veilt de bank uw huis of flat dan valt uw leningtekort ook onder deze garantie. Ook kan men bij dit Waarborgfonds met u meedenken hoe u de restschuld in combinatie met de Hypotheekgarantie kunt onderbrengen bij een bank. Kijk eens op www.nhg.nl.

Ja, de banken! Hoe krijgen we de banken zo ver dat ze hun klanten die zij een flinke hypotheeklening hebben verstrekt en die nu een groot probleem met die lening hebben: onder water staan, helpen? Wij, de regering, Europa, hebben diezelfde banken overeind gehouden in de crisis van de afgelopen vijf jaar. Wij hebben de banken ook verboden om geld uit te lenen zonder voldoende inkomen(s) bij de leners of zonder onderpand. Dat heet dus een spagaat. Stel dat 37 duizend woningeigenaren 50 duizend euro restschuld overhouden indien ze allemaal verkopen, dat is nog geen 2 miljard euro, verspreid over vier banken die tot de grootste banken van Europa behoren. Zouden die banken samen met het waarborgfonds voor de hypotheekgarantie, wellicht met minister Blok erbij daarvoor geen oplossing kunnen vinden? Natuurlijk lukt dat als ze maar willen.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.