Weer een ander energielabel

Meer dan zeven jaar geleden op 27 juni 2007 voorspelde ik in deze rubriek het mislukken van het energielabel dat een minister introduceerde per 1 januari 2008. Zij was eigenwijs, zette door en zie daar het liep mis. En, ondanks allerlei aanpassingen enkele jaren later, ging het nog steeds fout. Nu een derde poging van minister Blok.

Met zijn brief van 5 juni 2014 aan de Tweede Kamer legt deze minister een nieuw energielabel op tafel in de hoop dat de kamerleden er nu wel mee instemmen. Hij heeft haast want het zogenoemde energieprestatiecertificaat moet 1 januari 2015 ingaan.

Want in de maand januari 2015 ontvangen alle woningeigenaren die nog geen energielabel hebben per brief een voorlopig energielabel. Ik denk zo maar zes miljoen brieven. Waarop zo’n voorlopig label is gebaseerd en hoe de overheid daaraan komt is mij onduidelijk, maar dat het een zooitje wordt kan ik u verzekeren. Zes miljoen brieven versturen lijkt meer op een bezigheidstherapie of werkgelegenheidsproject voor ambtenaren dan goed gebruik van belastinggeld.

Pas per dezelfde ingangsdatum komt er een internetpagina (www.rvo.nl) waarop een woningeigenaar of woningverhuurder een definitief energielabel kan aanvragen. Dat doet hij door het beantwoorden van circa 10 vragen over de woning, daarna verzoekt de website om gegevens als foto’s of nota van isolerende beglazing en dergelijke op te sturen. Kunt u zich dat voorstellen van zes miljoen woningen? Als het dan volgens een deskundige (?) allemaal klopt, registreert de overheid het definitieve energielabel in een database dat de overheid per e-mail aan de woningeigenaar verzendt. Hoe dat gaat met mensen die niet aangesloten zijn op internet en niet e-mailen, begrijp ik ook niet?

Geruststellend vind ik dat het dan ontstane woningdossier gelukkig alleen maar door de eigenaar kan worden aangepast, althans voor zover een handigerd of hacker dit systeem niet kraakt en de plattegrond en dergelijke van iedere woning ook voor onbevoegden in te zien is.

Eigenaren van rijksmonumenten hebben niet de plicht een definitief energielabel te hebben, maar krijgen wel een voorlopig dat slecht uitvalt.  U kunt in de Ernergieatlas, waarin alle energielabels staan, aangeven dat u niet verplicht bent een energielabel te hebben.

Dan komt er een moment waarop de verkoper en verhuurder van een woning het definitieve energielabel verplicht moet overhandigen aan een koper of een huurder van die woning. Per wanneer dit verplicht wordt, is mij volstrekt onduidelijk of moet de Tweede Kamer daarover nog beslissen. Want die verplichting kan nooit op 1 januari 2015 ingaan, want ik verwacht dat er nog jaren nodig zijn voor alle woningeigenaren en verhuurders zover zijn. En, wat wordt de sanctie, welke straf krijgt verhuurder of verkoper? Is die juridisch wel hard te maken? Ik moet het allemaal nog zien.

Uiteraard gun ik deze minister Blok alle succes, maar deze opzet van het energielabel gaat het niet worden: veel te omslachtig. Bedenk bij deze derde poging, dat zelfs een ezel zich niet voor de derde keer aan dezelfde steen stoot.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.