Zal het lukken in 2014?

Op de derde dinsdag van september 2013 sprak onze koning zijn eerste Troonrede uit. Hij kondigde een aantal maatregelen voor 2014 en daarna aan, hij gaf een inkijk op vele wijzigingen en voornemens die onze regering wil doorvoeren. En, men wil zes miljard euro bezuinigen: dat is nog al wat boven op de bijna 50 miljard die we al bezuinigd hebben. Maar het is nodig: we moeten van die schuldenberg af. Zowel de schulden van de overheden als van de schulden van particulieren, bedrijven en andere instellingen.

Juist nu er gunstiger berichten over de koopwoningenmarkt in de media verschijnen, lijkt de regering vanaf 2014 huizenkopers het wat moeilijker te maken. Dat lijkt tegenstrijdig: de woningmarkt activeren en kopers ontmoedigen. Of, schat de regering de situatie zo in dat zij denkt dat de vraag naar koopwoningen zo sterk zal zijn dat die wel tegen een fiscaal stootje kan?

Eind januari 2013 schreef ik in mijn column dat we in 2013 het ergste wel gehad zullen hebben, dat daarna stabilisatie zal optreden en hierna een voorzichtig herstel van de koopwoningenmarkt te verwachten is. Luisterend en lezend naar de huidige berichten van instanties als het CBS en het Kadaster lijkt deze wens uit te komen, gelukkig maar voor al die mensen die hoognodig hun appartement willen of moeten verkopen. En, ook voor hen die geen huurwoning kunnen vinden en eigenlijk voor het zelfde geld een woning kunnen kopen.

Enkele weken geleden maakte de regering dus veel maatregelen voor 2014 en volgende jaren bekend. Ook maatregelen voor de koopwoningenmarkt. De Hypotheekgarantiegrens bedraagt nu nog 290 duizend euro. Per 1 juli 2014 gaat die omlaag naar 265 duizend, per 1 juli 2015 naar 245 duizend euro en per 1 juli 2016 naar 225 duizend euro. Aan de verlagingen ligt ten grondslag de huidige gemiddelde woningkoopprijs in ons land van 215 duizend euro. Deze gemiddelde koopprijs is een gemiddelde van vele gemiddelden. Het geeft wellicht een goed gemiddelde aan voor een koopwoning in ‘de provincie’, maar in de Randstedelijke gebieden betaalt u altijd meer. Ik betreur deze verlaging tot en met 2016, maar ik zou een verlaging tot 265 duizend nog wel kunnen begrijpen. Met een eventuele restschuld bij verkoop van uw woning kunt u wel weer terecht bij het Waarborgfonds dat de hypotheekgaranties verzorgt. Met deze garantie kunt u goedkoper en eenvoudiger bij een bank dat bedrag lenen.

Ik juich de oprichting van een Nationale Hypotheek Instelling toe omdat daarmee eindelijk de vele miljarden euro’s van onze pensioenfondsen in eigen land en veilig te beleggen zijn. Want het wordt hoog tijd dat zij pensioengelden in ons land en in onze economie beleggen in plaats van 90 procent van de pensioengelden in buitenlandse beleggingen te stoppen.

Vanaf 2014 valt ook de aftrek van betaalde hypotheekrente niet meer helemaal in het 52 procenttarief van de Inkomstenbelasting (IB). De 52 procent zal vanaf 2014 met een half procent per jaar dalen tot 38 procent. Jammer dan voor al die mensen die hun hypotheekrente over flinke leningen nog steeds konden aftrekken bij dat hoge IB-tarief.

Eindelijk komt er ook beweging in het denken over de schenkingsbelasting, naar ik hoop ook over de erfbelasting. Waarom moet ik over geld dat ik wil schenken of geld dat iemand erft waarover ik al vele jaren flink belasting heb betaald, weer een flinke som schenkings- en/of erfbelasting betalen? Deze vraag houdt velen bezig. Nu doet de regering een stapje. Geld schenken tot maximaal 100 duizend euro ten behoeve van aankoop van een woning, aflossen van een restschuld of tussentijds aflossen van een (gedeelte van een)  hypotheeklening is in 2014 belastingvrij. Let daarbij wel op de boeterentebepalingen in de hypotheekvoorwaarden. Dus slechts één jaar. Dit is wel erg zuinig, laat een schenking altijd vrij of verleng die periode tot en met 2018. Dan weten we zeker of het herstel doorzet.

De belastingdruk in ons land stijgt de komende jaren naar 60 procent en dat is veel te hoog. Die moet naar beneden. Iedere regering moet kritisch zijn op zijn eigen financiën en grootte, ook de huidige regering: een kleine, efficiënte en effectieve overheid moet het streven zijn. Het komt nu op invoering en uitvoering aan, er niet te veel meer over praten. Want, praatjes vullen geen gaatjes!

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.