Bewegingen op de woningmarkt

Het herstel op de koopwoningenmarkt lijkt door te zetten. In stedelijke gebieden wat sterker dan in de landelijke gebieden. Dit verschijnsel, een soort olievlek die zich over het land verspreidt, is vaker voorgekomen. Woningkopers schijnen zich in allerlei wettelijke en fiscale obstakels te schikken, zo van ‘het is niet anders’.

In de prijsklasse voor appartementen tot 400 duizend euro groeit het aantal verkopen sterk, daarboven iets langzamer omdat een hypothecaire financiering boven dit bedrag lastiger is geworden. Dat is een van de obstakels die het Nibud heeft opgeworpen. Ik dacht altijd dat het Nibud, een adviseur van de regering, kinderen moest voorlichten over hoe met geld om te gaan. Maar nee, het Nibud schijnt ook iets te zeggen te hebben over de hoogte van onze hypotheekleningen, die zij inmiddels naar een lager maximum heeft gekregen. Ik vind het merkwaardig, ik heb ze namelijk helemaal niet gehoord vóór 2008 toen het fout ging in de bancaire wereld en nu is het Nibud ineens een belangrijk adviseur. Onbegrijpelijk!

Verder staan de sterren gunstig voor (ver) kopers van appartementen: de rente is laag, de overdrachtsbelasting is laag, de btw op verbouwingen is nog steeds laag. Jammer dat de schenkingsvrijstelling van 100 duizend euro is vervallen en dat de hypotheekgarantie per 1 juli naar beneden gaat tot 245 duizend euro. Schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar van 52.752 euro zijn overigens nog steeds belastingvrij. Ja zover is het in ons landje gekomen, als u iemand een bedrag wilt schenken of nalaten straft de regering u met een flinke belastingaanslag omdat u goed wilt zijn voor iemand. Misschien dat onze Koning daarover iets kan zeggen in zijn Kersttoespraak.

En, het eigenwoningforfait of voorheen het huurwaardeforfait, gaat ook omhoog. U telt voortaan 0,75 in  plaats van 0,70 procent van uw woz-waarde bij uw inkomen. Dit forfait stamt uit de vorige eeuw omdat een socialistische regering vond dat eigenaren van woningen in een betere positie verkeerden dan huurders en dat hebben ze via de inkomstenbelasting gecompenseerd. Wisten zij veel! Tijdens crises op de koopwoningenmarkt 1978 – 1984 en 2008 – 2014 hebben vele woningeigenaren heel veel geld verloren en huurders in het geheel niet, zij lopen geen enkel risico. Dit forfait was een grote drogreden. Daarom heet het nu eigenwoningforfait om de aftrek van hypotheekrente bij uw inkomstenbelasting te dempen.

Ik kom en wil er niet onderuit: het fiasco van het nieuwe energielabel dat ik in de uitgave van oktober 2014 voorspelde, lijkt te zijn uitgekomen. Helaas moet ik stellen en ook volstrekt onnodig. In de eerste provincies hebben eigenaren al een voorlopig energielabel ontvangen en zij signaleren dat de gegevens waarop deze labels zijn gebaseerd niet kloppen, erger nog van geen kanten kloppen. Miljoenen woningeigenaren zullen de komende maanden aan het werk moeten en kosten maken. Kosten voor adviseurs, dossiers kopiëren, foto’s laten maken en die hele zaak oploaden naar het ministerie van Wonen. Daarvoor zal ik dus iemand moeten inhuren, want al ben ik vrij aardig thuis op de computer, oploaden heb ik namelijk niet onder de knie.

De regering schermt nu al met de boete (405 euro) die mensen krijgen als zij een woning zonder definitief label verkopen. Maar, dat kan helemaal niet. De wet die dit regelt is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer, laten we hopen dat onze senatoren bij de behandeling van het Besluit Energieprestatie Gebouwen volgens artikel 120a van de Woningwet, wederom scherp opletten. De wet zal best rechtmatig zijn, maar niet doelmatig en niet handhaafbaar. Dus twee criteria van de Eerste Kamer waaraan dit besluit niet voldoet. Senatoren hebben om minder tegengestemd, dus kan deze er ook wel bij.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.