Borden en burgers

Buurtkrant Zeven Amsterdam-centrum uitgave zomer 2012

Er schijnen ieder jaar honderden verkeersborden te verdwijnen, nee niet illegaal maar in opdracht van onze gemeente. Dat er ieder jaar weer honderden verkeersborden in opdracht van diezelfde gemeente bijkomen kunnen we iedere dag constateren. Ik vind het een chaos van overbodige verkeersborden plus tijdelijke borden voor parkeerverboden, die regelmatig maanden blijven staan na de dag waarop dat parkeerverbod betrekking had. Dat kan veel beter en minder; daarom stel ik voor dat het stadsdeelbestuur ieder nieuw bord met een onderbouwd besluit moet verantwoorden vóór ze dat mag laten plaatsen. Ik ben voor het verwijderen van veel verkeersborden. Niet allemaal zoals onlangs Guus Bakker van de bedrijvenvereniging Amsterdam City in het FD beweerde en ons daarbij vergeleek met het Amerikaanse platteland.

De meeste verkeersborden zien er ook niet uit en slaan iedere design regel als ze bevestigd zijn op die mooie nieuwe lantaarnpalen langs de grachten. Of aan de nieuwe bruine paaltjes die verwijzen naar toeristische hotspots. Dit is typisch een uitwerking van de buitenman van de Technische Dienst van de gemeente. Het gemeentebestuur en haar ambtenaren moeten meer rekening houden met het monumentale karakter van de grachtengordel, die staat niet voor niets op de Werelderfgoedlijst. Bij het plaatsen van verkeersborden, allerlei kasten en ander straatmeubilair zou zij aan dezelfde regels moeten voldoen als plaatselijke bewoners, winkeliers en restaurants die bijvoorbeeld een luifel tegen de zon aan hun gevel willen aanbrengen. Dat lijkt me nou redelijk.

De hoofdstedelijke B&W is een beleefdheidscampagne gestart. Toen dacht ik: dat is aan de late kant, want die zijn wijzelf al lang geleden gestart. Let wel deze beleefdheidscampagne is bedoeld voor u en mij, en niet zoals ik zou verwachten van de (deel) gemeentelijke bestuurders en ambtenaren jegens u en mij. Wat een geldverspilling en ontkenning van eigen onbenul. Mensen raken geïrriteerd door dagelijkse ergernissen, die meestal ontstaan omdat overheden de door henzelf voor ons allen gemaakte regels niet handhaven. Deze (deel) gemeente heeft haar zaken niet voldoende voor elkaar en ontkent dat door het horkerige gedrag dat zij blijkbaar bij ons waarneemt te bestrijden met een dure publiciteitscampagne. Dit overigens zonder als bestuurders en ambtelijk apparaat zelf het goede voorbeeld te geven. Uiteraard mag ik de goede voorbeelden niet  verzwijgen. Toen ik eind maart mijn paspoort en ID-kaart ging vernieuwen bij de afdeling Burgerzaken van dit stadsdeel was ik geraakt door de beleefdheid, vrolijkheid, snelheid en deskundigheid van de mensen achter de balies. Heel wat anders dan vijf jaar geleden toen ik voor dezelfde documenten me daar vervoegde. Laat wethouder van Es daaraan maar eens een voorbeeld nemen en dan kan ze die dure campagne alsnog schrappen en dat geld aan nuttige zaken besteden.  

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.