De VvE en huurders

Een VvE besturen en het bijbehorende gebouw beheren is als er slechts eigenaar/bewoners verblijven al lastig genoeg. Lastiger wordt het indien expats of toeristen de appartementen gaan huren gedurende kortere of langere tijd. Ervaringen hebben geleerd dat huurders nu eenmaal ‘anders’ omgaan met een gebouw en haar omgeving dan eigenaren.

Koopt u een appartement in een ‘uitpondproject’, dus waar leeggekomen huurwoningen worden verkocht aan eigenaar/bewoners, dan kunt u er rekening mee houden dat u gedurende een bepaalde periode tussen huurders woont. Koopt u echter een appartement in een gebouw waar slechts eigenaar/bewoners wonen en na verloop van bijvoorbeeld vijf jaren blijkt meer dan de helft van de appartementen verhuurd te zijn aan expats, is dit een heel andere kwestie. De sfeer in een pand, toch een gemeenschap van bewoners, zal daardoor veranderen. De band met huurders die tussen de zes maanden en twee jaar in het pand verblijven, is heel anders dan tussen mensen die tien, twintig of dertig jaar in hetzelfde gebouw met elkaar wonen.

Dan heb ik het nog niet gehad over de zogenoemde ‘short stay’- verblijvers. Dit zijn toeristen die drie dagen of een weekend een flat huren in uw gebouw, daar feesten en daarna vertrekken. De enige die daarvan voordeel heeft, is de eigenaar van het appartement die hoge huuropbrengsten ontvangt, omdat hij de flat verhuurt als een soort hotelkamer. In grote steden speelt dit probleem enorm. Dit hoeft u als VvE niet te accepteren. Een rechter heeft bepaald dat dit soort short stay-verhuur een hotelfunctie geeft aan een woning en dat mag niet, de splitsingsakte voorziet daarin niet, die spreekt van woonruimte. Dus daarmee kunt u dit type verhuur tegengaan. In het gebouw waarin ik woon hebben we dat met succes gedaan. 

Lastiger is de verhuur voor langere termijn, meestal gemeubileerd en gestoffeerd tussen de zes maanden en twee jaar. In ieder geval moet de huurder het splitsingsreglement en het aanwezige Huishoudelijke Reglement naleven en daartoe een verklaring ondertekenen. Heeft u het geluk dat uw VvE beschikt over een ballotage, kunt u eisen de huurder te ontmoeten en spreken voor hij de woning betrekt en daarbij hem de reglementen van de VvE overhandigen en laten accorderen. Mochten er later strubbelingen zijn, dan kunt u zich tenminste hierop beroepen.

Vervelender vind ik dat de eigenaren van verhuurde flats zich niets meer gelegen laten liggen aan de VvE en het werk daarin overlaten aan onbezoldigde bestuurders die nog wel in het gebouw van de VvE wonen. Op zijn minst vind ik dit asociaal. Zelf woon ik in een gebouw van 15 appartementen waarvan er nu meer dan de helft verhuurd is aan expats. Dankzij de ballotage in onze splitsingakte kunnen we eisen dat we de huurders voor zij de woning betrekken ontmoeten en spreken, Daarbij overhandigen we de reglementen van de VvE en vragen hen die voor akkoord te ondertekenen. We spreken ze ook aan in de gevallen dat zij zaken anders doen dan afgesproken, het helpt maar het is niet ideaal. Vooral het werk in de VvE wordt nu slechts door enkele (bestuurs-) leden gedaan. Deze VvE wil verhurende leden van de VvE daarvoor wel een extra vergoeding gaan vragen, want zij verdienen immers aan de lucratieve verhuur, die mede mogelijk is door het werk van de VvE.

Buiten dat begint bij mij de behoefte te groeien dat een VvE meer mogelijkheden moet hebben de verhuur van flats in het gebouw tegen te gaan of te beperken. Zeker als men niet het geluk heeft dat verhuur van de appartementen in een VvE in de splitsingakte is verboden. 

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.