Schaf nog meer regels af!

Vorige week klampte mijn buurman met een zorgelijk gezicht me aan. Hij wil een verrot, dus gevaarlijk, houten balkonhek aan de achterzijde van zijn pand vervangen door een stevig en duurzaam hek. Dat leek me geen probleem. Echter, de gemeente Amsterdam meent dat de buurman hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen met alle toestanden van dien.

In het kader van mijn beroep houd ik de gemeentelijke publicaties van de hoofdstad bij en ik val regelmatig van verbazing van mijn stoel als ik lees voor welke onbenullige werkzaamheden de gemeente een omgevingsvergunning moet afgeven. Zoals bij mijn buurman het vervangen van een rot balkonhek aan de achterkant van zijn pand, waar bijna nooit iemand komt. Zo’n vergunningsaanvraag is een grote papierwinkel met foto’s en bouwtekeningen, waar amper een ambtenaar naar kijkt. Zonde van de energie, tijd en geld. Want zo’n aanvraag kost ook nog geld: torenhoge leges.

Het schilderen van de gevels van een pand, dakkapellen aan de achterzijde, een dakterras, balkonhek, vernieuwen van een fundering (ook al geen luxe), een reclamebord aan de winkelgevel enzovoorts.  Daarvoor is deze omgevingsvergunning helemaal niet bedoeld. Dit vergunningsstelsel van gemeenten is bedoeld voor nieuwbouw en grote ingrijpende verbouwingen, maar niet voor dit klein bier. Een lichte vorm van controle (achteraf) door de gemeente indien er realistisch over zaken is geklaagd. En, zorg dat inwoners en bedrijven weten wat er van hen verwacht wordt bij deze kleine verbouwingen, leg ze dat duidelijk uit zonder hele boekwerken die niemand leest vol te schrijven. Al deze miniprocedures voor kleine bouwkundige zaken kosten veel tijd en geld, plus gemeente kunnen het ook niet aan omdat ze met minder ambtenaren toe moeten. Dus minister Blok van Wonen schaf deze regels en leges af. Dat lijkt me een leuke Sinterklaassurprise .

Over het wel of niet verstrekken van huisvestingsvergunningen (vroeger woonvergunning) heerst ook veel onduidelijkheid. Discussies over het toewijzen van (goedkope) huurwoningen waar een gemeente zich ook al bemoeit. Laat dat over aan de woningcorporaties want die hebben immers tweederde van alle huurwoningen in ons land in bezit. Weg met het verschil tussen vrije sectorhuur en sociale sector. Geef die uitvoering aan de woningcorporaties en laat de andere woningen van private eigenaren en pensioenfondsen vrij. De nieuwe regel voor huurprijzen via de WOZ-waarde lijkt me een goed instrument voor de vaststelling en controle van die huurprijzen. Maar schaf alle gemeentelijke bemoeienis met toewijzen van huur- en koopwoningen af.

De Welstandcommissie; die kunnen ook wel weg. Zij hebben namelijk zoveel slecht werk afgeleverd door niet consequent, slecht onderbouwd en arrogant goede verbouwingen af te keuren en wanstaltige gebouwen toe te staan, dat zij overbodig zijn.

Tot slot: schaf ook die ellendige erfpacht af. Negentig procent van alle erfpachtgronden zijn in bezit van overheden, dus zijn de overheden ook voor negentig procent verantwoordelijk voor alle onrust en ellende die erfpacht veroorzaakt. Een goede reden om daaraan een eind te maken.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.