Dit jaar valt er wat te kiezen

Dit voorjaar kiezen we op 15 maart de nieuwe leden van de Tweede Kamer en we bepalen daarmee de samenstelling van de nieuwe regering. Ik hoop dat veel mensen hun stem zullen uitbrengen. Want of we het nou leuk vinden of niet: zo’n nieuwe regering bepaalt wel degelijk de komende vier tot vijf jaar het wel en wee van u en mij. Zij gaat over pensioenen en AOW, verzorging van zieken en mensen met een gebrek, hypotheekrenteaftrek, huurprijzen van woningen, milieu, energie, belastingen enzovoorts.

Media zijn inmiddels veranderd in voorspellingsmedia in plaats van hun oude functie verslaggevingsmedia. En, er is niets zo gemakkelijk en plezierig als een boom opzetten over de toekomst en de wereld, zeker met een glas wijn in de hand. Ik hou me graag aan de feiten. Eind januari 2017 gaven de peilingen aan dat de PVV de grootste partij zal worden, gevolgd door de VVD. Daarna volgen CDA, D66 en GL. SP en PvdA bungelen onderaan met nog een aantal kleinere partijen. Nagenoeg iedereen sluit PVV uit en SP sluit VVD uit. Dus komt de PVV niet in de regering en is een hem daarop een verloren stem. Een regering zonder de VVD als op een na grootste is dan niet realistisch, daarmee staat SP buitenspel, dus daarop stemmen is dan ook een verloren stem. Dan blijft over een regenboogregering van VVD, CDA, D66 en GL eventueel aangevuld met CU. Mij lijkt dat dit moet lukken, al zal het niet gemakkelijk zijn. U mist de PvdA in dit rijtje; ik verwacht dat indien zij zo klein blijft als nu dat de socialisten voor de oppositie zullen kiezen. En fin, als het gemakkelijk zou zijn hadden we die slimme mannen en vrouwen in De Haag niet nodig. En winnen alle linkse partijen veel zetels krijgen we zo maar een linkse regering, ik wacht af.

Alle media berichten over een oververhitte koopwoningmarkt in de hoofdstad. Op het eerste gezicht is dat ook zo. Echter, de media vergeten dat een koopprijs tot stand komt ten gevolge van vraag en aanbod: dit heet prijselasticiteit. Hoge vraag en klein aanbod leiden tot hogere prijzen vice versa. Landelijk kennen we meer dan 7,5 miljoen woningen, daarvan zijn er (landelijk gemeten) bijna 60 procent koopwoningen. In Amsterdam bedraagt dit aandeel slechts 35 procent van de totaal 423 duizend woningen. Dit lage aanbod van koopwoningen leidt bij de huidige hoge vraag naar koopwoningen tot enorme prijsstijgingen. De regering zou Amsterdam moeten dwingen om dit aandeel koopwoningen de komende jaren flink te laten stijgen naar bijvoorbeeld de percentages van andere grote steden: Den Haag 45 procent, Utrecht 50 procent en Rotterdam 45 procent. Dat de aspirant-kopers van woningen in de hoofdstad klagen over het kleine aanbod en de hoge prijzen kan ik me voorstellen, het is me al jaren een doorn in het oog. Maar, als het gemeentebestuur van de hoofdstad dat doet huilt zij krokodillentranen, dit is namelijk haar eigen schuld.

De schenkingsregeling voor kinderen die een appartement of huis willen kopen, willen aflossen op hun hypotheek of hun erfpacht eeuwig willen afkopen hetzij de erfpachtgrond kopen, komt dit jaar weer terug. De schenkingsbelastingvrije 100 duizend euro kan weer geschonken worden door wederzijdse ouders aan ieder kind. Overleg nog wel met de notaris of uw belastingadviseur in verband met eventuele eerdere schenkingen.

In mijn column van oktober 2016 schreef ik over de afschaffing van de IB-aftrek voor onderhoud en verbetering van rijksmonumentenwoningen. Deze regeling bestaat voorlopig nog één jaar. Wat er daarna gebeurt, ligt ook in de handen van onze nieuwe regering. 

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.