Een nieuwe regering komt eraan!

Maar, wat kunnen we van een nieuwe regering verwachten? Toen ik deze column schreef in de mei-vakantie waren de onderhandelaars van de informatie met vakantie ondanks dat ze hun werk niet af hadden. Begin mei wil men verder gaan met onderhandelen. Hoe lang dit zal duren en wat het resultaat zal zijn ligt in de nabije toekomst besloten. Wij – het kiesvolk – mogen slechts afwachten.

In mijn column van februari 2017 noemde ik al de vier politieke partijen die volgens mij de nieuwe regering moesten vormen: VVD, CDA, D66 en Groen Links. Mooi dat deze voorspelling uitkomt, belangrijker is dat men met goede plannen komt om ons land goed te besturen. Ik hoop een ding: dat ze van de koopwoningmarkt afblijven, laat ook de hypotheken met rust. Dit is immers de belangrijkste motor van onze economie.

Er loopt in ons land één man rond die obsessief de koopwoningmarkt en de daarbij behorende hypotheekleningen wil aanpakken. Dat is Klaas Knot, de huidige president van De Nederlandsche Bank (DNB). Ik waarschuwde in mijn column van februari 2016 ook al voor hem. Hij wil de eigen woning belasten in IB-box 3 in plaats van nu in box 1. Terwijl hij een flink salaris geniet ten koste van ons belastinggeld en hij heeft verzaakt bij het toezicht op (buitenlandse) banken en pensioenfondsen meent hij zich te kunnen bemoeien met ‘onze’ hypotheken en koopwoningen. En, waarom dan wel? Hypotheekleningen en koopwoningen vormen een klein, miniem klein risico in onze economie. Er zijn vier miljoen koopwoningen, zelfs in de crisisjaren (2008 – 2014) waren er minder dan vier duizend gedwongen verkopen bij eigenaren die hun hypotheken niet meer konden betalen. Dat is minder dan één promille. Laat heer Knot mij beleggingen en financieringen tonen waarbij het risico zo laag is. Dat kan hij niet, dus heer Knot bemoei je er niet meer mee.

De koopwoningmarkt ontwikkelt zich voorspoedig, ook buiten de Randstad. Meer woningen zijn verkocht tegen steeds hogere prijzen. En, hogere prijzen moet u relatief zien; we moesten ook een flinke daling inhalen. Daardoor staan er ook veel minder mensen met hun financiering ‘onder water’: als hun financieringsschuld hoger is dan te verwachten verkoopopbrengst. De goede ontwikkeling van de koopwoningmarkt is overigens vooral te danken aan de historisch lage rente. Een weer groeiende economie helpt uiteraard ook. Het blijft natuurlijk een ‘kip en ei’ verhaal of de koopwoningenmarkt beter wordt door de betere economie of stimuleert een hogere verkoop van woningen de economie. Het maakt mij niet uit, als eigenaren van woningen er maar beter van worden en er niet meer op achteruit gaan.

Recent las ik één bijzondere uitspraak van de kersverse voorzitter van de makelaarsvereniging NVM. Hij had geconstateerd dat zijn leden ten gevolge van de betere koopwoningmarkt veel te weinig woningen te verkopen had. Toen ik dat las dacht ik: te weinig woningen te verkopen, misschien zijn er wel te veel makelaars in dit landje?

Dan tot slot, de boeterente bij vervroegde aflossing van hypotheekleningen. Vele jaren hebben (hypotheek) banken en verzekeraars erg gulzig deze boeterentes berekend en aan hun klanten doorbelast. Daarover is veel geklaagd en in de media was er terecht veel aandacht voor. De hypotheekverschaffers konden niet anders dan hun leven beteren. En de Autoriteit Financiële Markten AFM heeft sinds kort haar uitgangspunten voor een juiste berekening van deze boeterente op haar website gezet. Deze regels kunnen u zeker helpen bij het beoordelen van uw boeterente. 

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.