Dit najaar wordt het spannend

Toen ik deze tekst schreef was er nog geen nieuwe regering. Onder leiding van Gerrit Zalm waren de partijen VVD, CDA, D66 en CU aan het onderhandelen. En, werd het nieuws meer bepaald door de Tour de France en Wimbledon dan de door de landelijke politiek. Op zich een rustig idee. Er moet natuurlijk wel wat gebeuren, niet dat ons land in brand staat, maar een nieuwe regering moet 2018 en volgende jaren wel goed voorbereiden.

In de hoofdstad is de storm over het nieuwe erfpachtstelsel inmiddels geluwd. 115.000 erfpachters van woningen kunnen tegen een redelijk bedrag hun erfpacht eeuwig afkopen of hun jaarlijkse canon voor eeuwig laten vastzetten. Zij het dat de jaarlijkse canon jaarlijks een verhoging krijgt gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex (cpi). Zo’n 2.000 erfpachters in het dure Amsterdam-zuid sputteren nog tegen omdat zij de eeuwige afkoopsom te hoog vinden of omdat ze het niet kunnen of willen betalen, maar dit is slechts een kleine minderheid.

Eind juni heeft de minister van Economische Zaken Henk Kamp een voorstel gedaan om met ingang van januari 2018 in nieuwbouwwoningen te verplichte gasaansluiting te laten vervallen. Want we moeten van het (aard) gas af. Op zich een goed besluit nu ons gas opraakt. Verder lezend in dit voorstel las ik dat ook voor bestaande woningen dit jaar een voorstel te verwachten is om deze woningen af te sluiten van het gas en te laten overstappen naar een andere energiebron, zoals elektriciteit. Deze maatregel is onderdeel van een Green deal die de minister heeft gesloten met 30 gemeenten, 12 provincies en 5 netbeheerders. De gemeente Amsterdam gaat zelfs vóór 1 januari 2018 10.000 bestaande woningen aanwijzen waar deze overgang zal moeten plaatsvinden. Dat komt bij mij over als een zeer ingrijpende operatie. En, ik denk dat het zinvol is dat VvE’s zich daarop gaan voorbereiden, want deze overgang naar (aard) gasvrije woningen lijkt onontkoombaar. Dit schrijvend komt bij mij de nostalgische herinnering boven van begin zestiger jaren van de vorige eeuw toen bij ons thuis in Brabant alle gastoestellen werden omgebouwd vanwege de komst van het aardgas. Enfin, we hebben er circa 50 jaar van kunnen genieten.

Dus alles gaat over op elektriciteit: verlichting, koken, alle andere apparatuur, maar ook verwarming? Of, wordt het stadsverwarming, een soort ouderwetse blokverwarming maar dan per stadsdeel? Dit houdt in dat dan ons hele leven afhangt van de aan- en afwezigheid van de levering van elektriciteit. Erg kwetsbaar, dunkt me. Dan is het zeker zaak dat de levering en de prijs van al deze elektriciteit gewaarborgd blijven. Leveranciers en netbeheerder zullen flink moeten investeren om te zorgen dat ons elektriciteitsnet voldoende capaciteit heeft om aan de nieuwe vraag naar elektriciteit te voldoen.  Bij uitval van deze levering is er immers geen enkele alternatieve energie voor handen. Indien u weleens een stroomstoring heeft meegemaakt, kunt u daarover meepraten, zeker indien deze stroomstoring langdurig is.

Een andere manier is om zelfvoorzienend te zijn voor uw elektriciteit: zonnepanelen of windmolen. Daarmee kunt u de behoefte aan elektriciteit zelf opwekken en wellicht dat u elektriciteit over heeft die u kunt terug leveren aan het energiebedrijf. En, daarvoor had de regering op de valreep voor de zomervakantie nog een douceurtje voor deze zelf elektriciteit producerende particulieren. Tot 2023 blijft de vergoeding die men dan krijgt van het energiebedrijf belastingvrij. Een aardige meevaller, waarmee u dan uw investering in panelen of molen tegen die tijd kunt terugverdienen.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.