Geen zonnepanelen voor de Koning

Half juli van dit jaar beklaagde onze Koning zich er over dat hij op de daken van Huis ten Bosch geen zonnepanelen mag plaatsen. Want dit paleis is een rijksmonument en van deze categorie monumenten mag men het uiterlijk niet wijzigen. De hoofdstad met 7 duizend rijksmonumenten is blijkbaar wat progressiever dan de hofstad, want in Amsterdam is dat wel mogelijk, zij het onder voorwaarden. Iets voor het paleis op de Dam?

Alle milieu- en klimaatplannen en visies ten spijt moet er nog heel veel gebeuren voor we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen. Vele plannen liggen op alle niveaus op Haagse tafels en bureaus, het wachten is nu op beslissingen. Men verwacht dat dit najaar de regering daarover beslissingen neemt, ik wens ze daarmee veel sterkte en wijsheid. Want men moet kiezen tussen haalbaarheid en betaalbaarheid voor woningeigenaren, bedrijven en instellingen.

Voor hen die een appartement bezitten in een rijksmonumentenpand verandert er per 1 januari 2019 ook een en ander. De fiscale aftrek van onderhoudskosten bij de Inkomstenbelasting (IB) vervalt per deze datum. Daarvoor in de plaats komt een subsidieregeling, waarover nog weinig bekend is. Vooralsnog vrees ik uitvoerige en ingewikkelde aanvraagformulieren en dito procedures voor het aanvragen en verkrijgen van deze monumentensubsidie. En, komt er een ‘op is op’ strategie van de minister? Wat gebeurt er als de voorziene 57 miljoen euro subsidie per jaar in bijvoorbeeld september is opgebruikt? Vissen de andere aanvragers van dat jaar dan achter het net?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat ons leven beheersen. Ook de VvE krijgt ermee te maken, zoals met namen van leden, hun adressen, woonplaatsen, telefoonnummers, het burgerservicenummer (BSN), foto’s. Als VvE dient u een privacyverklaring op te stellen, een register van verwerkingsactiviteiten, een aanwezige toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van alle eigenaren, eventueel een protocol voor datalekken. Al met al een hele poppenkast waarvan ik verwacht dat dit bedachte systeem helemaal vastloopt en tot niets leidt. Te meer omdat niemand dit goed kan handhaven. En, dus leidt tot een schijnveiligheid, een virtuele wereld waarin de overheid goed gedijt. En fin, ik stel voor dat u tot die tijd deskundige adviezen inwint.

Er lijkt beweging te komen in de problematiek voor seniore woningeigenaren met een aflossingsvrije hypotheeklening. De Nationale Hypotheekgarantie heeft in juni 2018 haar acceptatienormen voor deze groep versoepeld en banken denken ook meer mee. Gelukkig maar want in oktober 2017 schreef ik hierover al in mijn column.

In mijn column van precies een jaar geleden schreef ik al over het afsluiten van woningen van het Gronings aardgas. Velen praten en schrijven er inmiddels over maar ik mis het gevoel van urgentie. Voorlopig weet niemand hoe voor dat moment 7 miljoen woningen af te koppelen van dit aardgas en over te schakelen op welke energievorm dan ook. Er is domweg geen capaciteit: noch materieel, noch tijd en geen vakmensen in voldoende mate. Ook de discussie over de kosten van af- en overschakeling van energie waaiert alle kanten uit. Hoeveel kost dat, wie betaalt dat en wat gebeurt er als iemand het echt niet kan betalen? Gemakkelijk hoor ik politici dat een woningeigenaar zo’n investering in 10, 20, 30 jaar kan terugverdienen. Dat zal best, maar hoe betaal ik dan zo’n investering als niemand mij dat geld wil lenen voor 10, 20, 30 jaar en is die rente net zoals hypotheekrente aftrekbaar bij de IB? Voor de besturen van VvE’s een duidelijk signaal op om tijd in actie te komen.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.