Onrust op de koopmarkt

Gelukkig trekt de koopwoningmarkt buiten de Randstad ook aan. Koopprijzen stijgen flink sinds de bankencrisis van 2008 tot 2014. Dat zal zo blijven indien de hypotheekrente historisch laag blijft. Geldlenen was namelijk sinds tientallen jaren niet zo goedkoop en de 30-jarige aflossingsplicht van de hypotheeklening houdt bijna niemand tegen om 100 procent van de koopsom te financieren. Het aantal te koop staande woningen daalt in rap tempo, maar is dat slecht?

Goed nieuws is geen nieuws, is de lijfspreuk van media en de aan hun leiband lopende politici. Want, in zes jaren crisis waarbij woningeigenaren met 20 tot 40 procent meer geld geleend hadden dan hun woning toen waard was (onder water staan), bleek geen uitzondering. Velen hebben in die periode veel geld verloren. Nu gaat het gelukkig met de koopwoningen en daardoor met onze economie goed. Toch weten de media, politici en makelaarsvereniging NVM hel en verdoemenis te spuien omdat de ontwikkeling met koopwoningen nu weer te goed gaat. Het is niet snel genoeg voor ze.

Uiteraard is het aanbod van koopwoningen nu ten opzichte van 2013 veel kleiner. 2013 was immers het voorlaatste jaar van de bankencrisis. Ik kreeg tranen in mijn ogen van ergernis toen ik deze vergelijking op TV zag. Men roept maar wat, zonder enige kennis van feiten en zaken.

Zoekers op de koopwoningmarkt hebben het inderdaad niet gemakkelijker dan vijf tot zes jaren geleden. De grootste prijsstijgingen vindt u in de grote steden Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Den Haag. Maar, het zijn juist die steden waar het aantal koopwoningen ten opzichte van alle woningen in die gemeenten het kleinst is van geheel Nederland en de vraag het grootst. Geen wonder dat de koopprijzen daar exploderen. Deze gemeentebesturen huilen krokodillentranen als zij zich hierover beklagen. Het aanbod zal namelijk nog verder dalen in gemeenten waar linkse partijen het voor het zeggen krijgen, want die willen juist meer huurwoningen bouwen en laten woningkopers liever in de kou staan. Ik vind dat de regering deze gemeenten moet verplichten veel meer koopwoningen te bouwen, net zo lang tot ze het landelijk aandeel koopwoningen van 70 procent hebben bereikt. Tevens pleit ik ervoor dat de koopgrens van de nationale hypotheekgarantie wordt opgetrokken naar landelijk koopprijzen, zo dat kopers in de Randstad daarvan ook gebruik kunnen maken en niet alleen kopers buiten de grote steden. Deze kopersdiscriminatie dient de regering te beëindigen.

Daar heeft de huidige zoeker van een betaalbare koopwoning niets aan, die wil gewoon nu kopen. Hij/zij wil snel kopen, kopen nog voor de hypotheekrente (naar verwachting) dit najaar gaat stijgen. Ja, dat zal niet meevallen en dat betekent veel werk verzetten met zijn/haar makelaar-koper.

Blijf als koper in ieder geval rustig, bied niet te snel teveel. Bereid uw bod voor met uw hypotheekadviseur, het best is als u een harde toezegging van een hypotheekbank op zak heeft voor de financiering van maximaal 100 procent van de beoogde koopsom. Laat u niet gek maken door verhalen dat iedereen moet bieden boven de vraagprijs. De waarheid is namelijk dat makelaars minder vragen dan de beoogde verkoopopbrengst. Men trekt dan meer belangstellenden. Bijvoorbeeld: beoogde opbrengst is 425.000 euro, men vraagt 395.000 euro. Dat doen verkopers omdat veel zoekers op Funda en andere websites zoeken van 300.000 tot 400.000 euro. Dus dat overbieden, boven de vraagprijs, is niet altijd wat het lijkt. Zoals meer in het leven.

Belangrijk is dat uw adviseur o.g. of makelaar-koper u bevestigt dat de door u gewilde koopwoning ook de huidige waarde vertegenwoordigt. Met andere woorden dat u die woning een of twee dagen na de juridische overdracht voor minimaal uw originele koopsom k.k. kunt verkopen. En, dat de door u voorgenomen verbouwing ook werkelijk een realistische waardevermeerdering betekent. Anders is het gewoon weggegooid geld.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.