Nieuwe regering, nieuwe plannen

Sinds oktober 2017 hebben we een nieuwe regering. En, als goed werk z’n tijd nodig heeft, belooft dit heel wat voor de komende vier jaren. Want de formatie van deze regering duurde en duurde lang. Nieuwe verkiezingen zijn er alweer op 21 maart 2018, deze keer voor de gemeenteraden. De gemeenteraadsverkiezingen zijn misschien voor u nog wel belangrijker dan die voor de Tweede Kamer.

In de regeringsverklaring van 68 pagina’s (!) uit oktober 2017 stond niet veel opzienbarends voor woningeigenaars. Op enkele belastingonderdelen komen vervelende wijzigingen. Naar verwachting verhoogt deze regering het lage tarief van de BTW van 6 naar 9 procent, dat een kostenverhoging betekent voor consumenten. Of dit een compensatie vindt in de Inkomstenbelasting (IB) is nog maar de vraag. Hetzelfde geldt voor het afschaffen van de ‘wet Hillen’, genoemd naar het destijdse CDA-Tweede Kamerlid Hillen. Hij kreeg voor elkaar dat de bijtelling van het Eigen Woningforfait niet hoefde als de woningeigenaar geen hypotheekrenteaftrek hanteerde bij zijn IB. Toen leek dat voor iedereen redelijk. Maar om onduidelijke redenen vindt deze regering dat woningeigenaren die wel of geen hypotheekrente aftrekken bij hun IB allemaal een bijtelling moeten krijgen van het Eigen Woningforfait. Voor woningen boven 1 miljoen euro bestaat er een extra verhoging. Als u de tabel voor deze bijtelling bekijkt, zal het u opvallen hoe absurd gedetailleerd deze is. De tabel begint namelijk met woningen met een WOZ-waarde van 12.500 euro, gaat dan naar 25.000, dan naar 50.000, 75.000 en tot slot naar 1.060.000 euro. Wellicht kan deze regering mij uitleggen waar ik woningen van 12.500 tot en met 75.000 euro WOZ-waarde kan vinden? Het Eigen Woningforfait heette tot de belastinghervormingen van minister Zalm ‘Huurwaardeforfait’, uitgevonden door de regering Den Uyl. Want Den Uyl vond tientallen jaren terug dat huurders en eigenaren van woningen financieel in een vergelijkbare positie moesten komen. Vandaar dat eigenaren moesten bijbetalen. Tijdens de diverse crises op de koopwoningmarkt hoorde u en ik daarover niemand meer; laat immers die domme woningeigenaar maar gewoon failliet gaan. Het Huurwaardeforfait was eenvoudigweg boerenbedrog. Men zocht een instrument om meer geld weg te halen bij woningeigenaars. Iedere minister van Financiën hoort namelijk op z’n eerste werkdag dat voor zijn tekorten twee melkkoeien bestaan: de eigen woningen en auto’s. Er is niet veel veranderd.

Gelukkig blijft de jubelton wel bestaan. Ieder ouderpaar mag hun kind (18 – 40 jaar) eenmalig 100 duizend euro belastingvrij schenken indien het kind dat geld besteedt aan het kopen van een woning of de aflossing van een hypotheeklening. In 2018 bedraagt deze vrijstelling 100.800 euro.

Gemeenten gaan over alles en nog wat en bepalen daardoor in hoge mate uw leef- en woongenot. Maar ook de waardeontwikkeling van uw bezit. Dus maak gebruik van uw kans om te stemmen eventueel via een machtiging aan een ander om namens u te stemmen. Laat geen stem verloren gaan. Ook niet door op al die nieuwe partijtjes te stemmen die zo dadelijk alleen in een gemeenteraad zitten en niets voor elkaar krijgen.

Gemeenten gaan over bestemmings- of omgevingsplannen, die voor u als woningeigenaar heel belangrijk zijn. Ze gaan over Openbaar Vervoer, scholen, cultuur, subsidies, geluidsoverlast, ophalen van huis- en bedrijfsafval, schoonhouden van openbare ruimten, veiligheid en politie, mogelijk maken van nieuwe woningbouw, straatverlichting, heel veel vergunningen enzovoorts. Ook over het innen van de Onroerende Zaakbelasting en het vaststellen van alle WOZ-waarden. Dus belangrijk genoeg om via het uitbrengen van uw stem op 21 maart aanstaande daarop invloed uit te oefenen, hoe gering ook.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.