Geklungel met WOZ

Ieder jaar rond deze tijd ontstaat er in ons land een collectieve boosheid over de miljoenen waardebeschikkingen voor de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ), die gemeenten verzenden. Een geldverslindende, tijdrovende en slordige manier van gemeenten om geld binnen te harken. Dit moet in de 21-ste eeuw toch eenvoudiger en goedkoper kunnen.

Het is ook geen doen. We kennen in ons land 4,2 miljoen eigenaren van eigen woningen, dan nog een miljoen eigenaren van huurwoningen en bedrijfspanden. Ik kan me niet voorstellen wat voor berg papier er nodig is om ieder jaar al die waardebeschikkingen te verzorgen, maar het is zeker een hele grote berg papier. Daarna komen alle bezwaarschriften die bij vier instanties terecht kunnen komen: bezwaar bij de gemeenten, dan naar de rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad. Dit past niet in 2013, waar de overheid regels moet afschaffen en kosten moet bezuinigen. De methode van heffing van belastingen op basis van de WOZ was een mooi ideaal maar is achterhaald. De WOZ is onpraktisch en veel te duur. Reken maar voor het gehele land een vastbedrag per woning en bedrijfspand; dit brengt per saldo (zonder al die overbodige kosten en ellende) evenveel op.

Zo lang de WOZ nog bestaat, is het wel goed om ieder jaar deze waardebeschikking kritisch te bekijken. Hij loopt altijd een jaar achter, dus de WOZ 2013 gaat uit van een waarde per 1 januari 2012. Ik heb de indruk dat niet alle prijsdalingen van de laatste jaren door de gemeenten goed verwerkt zijn in de WOZ-waarden 2013. Staat uw woning op die ellendige erfpacht, heeft u pech, want de WOZ gaat altijd uit van eigen grond. Een verhuurde woning is altijd een appartementsrecht (gesplitste woning) die u vrij van huur kunt verkopen, ook is dit in ons land onmogelijk met onze huurbescherming. Kijk goed of de andere woningen waarmee de uwe wordt vergeleken inderdaad vergelijkbaar zijn, belastingdiensten van de gemeenten zitten er regelmatig naast. Ik vind dat gemeenten slordig zijn met het vaststellen van de WOZ-waarden. U merkt dat ik het woord taxeren niet gebruik. Het verzorgen van deze WOZ-waarden heeft dan ook niets met het echte taxeren te maken.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Kijk er niet van op dat gemeenten deze bezwaren bijna standaard afwijzen. Dan moet u naar de rechtbank om uw gelijk te halen en volgens mij gokken gemeenten er op dat de meeste bezwaarmakers dat te veel werk vinden. Dit vind ik een schande. En, de Waarderingskamer die voor de WOZ  toezicht houdt op de gemeenten zou hier eens flink moeten optreden. Voor belastingbetalers is de WOZ-waarde nog steeds belangrijk, want steeds meer belastingen en heffingen zijn hierop gebaseerd. Daarom moeten zowel de taxaties voor de WOZ deskundig en zorgvuldig zijn uitgevoerd, zoals ook de afwikkeling van bezwaarschriften deskundig en zorgvuldig moet zijn. Doet een gemeente dat niet (voldoende) verdient die een flinke boete.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.