Tijdelijke huurders in een VvE

Het is lastig als expats of toeristen appartementen in een VvE gaan huren gedurende kortere of langere tijd. Ervaringen hebben geleerd dat dit type huurders nu eenmaal ‘anders’ omgaan met een gebouw en haar omgeving dan eigenaren.

Koopt u een appartement in een gebouw waar slechts eigenaar/bewoners wonen en na verloop van bijvoorbeeld vijf jaren blijkt meer dan de helft van de appartementen verhuurd te zijn aan expats, is dit een hele verandering. De sfeer in een pand, toch een gemeenschap van bewoners, zal daardoor veranderen. De band met huurders die tussen de zes maanden en twee jaar in het pand verblijven, is heel anders dan tussen mensen die tien, twintig of dertig jaar in hetzelfde gebouw met elkaar wonen.

Dan heb ik het nog niet gehad over de zogenoemde ‘short stay’- verblijvers of ‘bed and breakfast’ gasten. Dit zijn toeristen die drie dagen of een weekend een flat huren in uw gebouw, daar feesten en vervolgens vertrekken. De enige die daarvan voordeel heeft, is de eigenaar van het appartement die hoge huuropbrengsten ontvangt, omdat hij de flat verhuurt als een soort hotelkamer. In (grote) steden speelt dit probleem enorm. Dit hoeft u als VvE niet te accepteren. Een rechter heeft al eerder bepaald dat dit soort short stay-verhuur een hotelfunctie geeft aan een woning en dat mag niet, de splitsingsakte voorziet daarin niet, die spreekt van woonruimte. Dus daarmee kunt u dit type verhuur tegengaan. In het gebouw waarin ik woon hebben we dat met succes gedaan.

Op 31 januari 2013 deed de kantonrechter in Haarlem uitspraak in een zaak over short stay verhuur in een Amsterdamse VvE, nummer 582781 EJ VERZ 12-281. Hij stelde de VvE in het gelijk met hun besluit om verhuur van appartementen korter dan één maand te verbieden.

Lastiger is de verhuur voor langere termijn, meestal gemeubileerd en gestoffeerd tussen de zes maanden en twee jaar. In ieder geval moet de huurder het splitsingsreglement en het aanwezige Huishoudelijke Reglement naleven en daartoe een verklaring ondertekenen. Heeft u het geluk dat uw VvE beschikt over een ballotage, kunt u eisen de huurder te ontmoeten en spreken voor hij de woning betrekt en daarbij hem de reglementen van de VvE overhandigen en laten accorderen. Mochten er later strubbelingen zijn, dan kunt u zich tenminste hierop beroepen. Er is slechts een paar VvE’s in ons land die verhuur van flats in hun splitsingsakte verboden hebben.

Vervelend vind ik dat de eigenaren van verhuurde flats zich niets meer gelegen laten liggen aan de VvE en het werk daarin overlaten aan onbezoldigde bestuurders die nog wel in het gebouw van de VvE wonen. Buiten dat begint bij mij de behoefte te groeien dat een VvE meer mogelijkheden moet hebben de verhuur van flats in het gebouw tegen te gaan of te beperken. Zeker als men niet het geluk heeft dat verhuur van de appartementen in een VvE in de splitsingakte is verboden.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.