Goede ontwikkelingen voor koopwoningen

‘Frappez, frappez toujours’, blijf slaan, zeggen de Fransen. Het heeft in ieder geval geholpen om de grens van de Nationale Hypotheekgarantie per 1 juli 2016 op 245 duizend euro te laten en niet verder te verlagen. Uiteindelijk luisterde de minister van Financiën naar de koopwoningenmarkt. Zoals ik eerder stelde, is deze hypotheekgarantie slechts interessant buiten de Randstad, want daar kosten weinig woningen minder dan 300 duizend euro.

In mijn mapje voor deze column zit nog een aantal recente persberichten, ik neem ze met u door.

Grootste prijsstijging van koopwoningen in 8 jaar. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in maart 2016 ongeveer even hoog als in juli 2004, dus enkele jaren voor de bankencrisis. In 2008 bereikten de woningprijzen een piek, zo ver zijn we nog niet terug. Maar de gang zit er in.

In maart 2016 registreerde het Kadaster 20 procent meer verkochte woningen ten opzichte van een jaar daarvoor. De verkopen van appartementen stijgt het meest, namelijk 28,5 procent. En, de grootste stijging van het aantal verkochte woningen vond plaats in de provincie Zeeland, namelijk 47 procent. Een hele geruststelling vind ik altijd het aantal gedwongen verkopen, de executieveilingen nog geen 3 duizend per jaar. En dat stelt me gerust want van de 4 miljoen koopwoningen in ons land is slechts 75 procent belast met een hypotheek (lening), zeg 3 miljoen. Dat betekent dat 0,1 procent van alle woningeigenaars zo erg in de problemen zijn gekomen dat de bank moest ingrijpen. Me dunkt: een prima score.

Naar verwachting treedt 1 juli 2016 een wet van minister Blok van Wonen in werking. Die gaat over verhuren van woningen en wel tijdelijke verhuur. In ons land huren mensen die geen behoefte hebben aan huur voor lange tijd tijdelijk, een half tot twee jaar, een woning. Meestal zijn dat expats, niet-Nederlanders die door hun werkgever voor kortere duur in ons land zijn tewerkgesteld. In de wetten die in ons land over het huren van woningen gaat komt tijdelijke verhuur niet voor, wettelijk bestaat het niet, maar iedereen doet het. Dus niet meer via de Leegstandswet of de regel dat iemand die tijdelijk naar een ander land gaat, mag zijn eigen woning voor maximaal 2 jaar verhuren. Nee voortaan  gewoon tijdelijk verhuren, zoals in de gehele wereld mogelijk is. Voor onzelfstandige woningen (kamerverhuur) geldt hiervoor een termijn van 5 jaar. Voor hen die interesse hebben in deze wijzigingen voor verhuur kan ik studie van deze en andere wijzigingen aanraden.

Dezelfde minister heeft bij de Tweede Kamer nog een wetsvoorstel en wel over de sterkere positie voor consumenten in de bouw. Ik neem aan dat de VvE ook een consument in de zin van deze wet wordt? De consument als opdrachtgever krijgt betere bescherming bij constatering van gebreken na de oplevering van de bouw. Dit ondermeer door een aanscherping van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. Nou ik kan niet wachten tot dit voorstel door de Tweede Kamer (unaniem) is aangenomen. De bouwconsument krijgt één aanspreekpunt bij de gemeente in plaats van diverse, en de gemeentelijke toetsen (Bouwbesluit 2012) bij kleine bouwwerken en verbouwingen vervallen. Deze kwaliteitsbewaking komt dan te liggen bij particuliere partijen. Da’s mooi, maar dan kunnen volgens mij die torenhoge gemeentelijke leges voor de bouw- en omgevingsvergunningen ook naar beneden of zelfs verdwijnen?

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.