Najaar 2016: het wordt weer druk

De meeste zomervakanties zitten er op en we kunnen weer aan de slag. De laatste vier maanden van het jaar brengen veel drukte mee, er moet van alles gebeuren en aan het slot de altijd energievretende feestdagen. Het najaar kunt u bijvoorbeeld goed gebruiken om de agenda van uw VvE-jaarvergadering in het voorjaar 2017 voor te bereiden. Vraag op tijd offertes aan voor de werkzaamheden, zowel de reguliere als die waartoe de vergadering heeft besloten. Check de opstalverzekering, is de dekking voldoende en betaalt u niet teveel premie? Vertrekken er bestuursleden, zorg voor voldoende geschikte kandidaten, die u in de eerstkomende vergadering kunt voordragen.

Het gaat inmiddels zo goed met de koopwoningmarkt dat nagenoeg alle koopprijzen flink stijgen. Ze stijgen zo hard dat de grens voor de Nationale Hypotheekgarantie van 245.000 euro nu aantoonbaar ontoereikend is geworden. Nog maar voor 40 procent van alle hypotheekleningen is een hypotheekgarantie verstrekt tegen 70 procent gedurende de voorgaande jaren. Waarom past de regering deze grens niet iedere jaar aan aan de ontwikkeling van de koopprijzen?

Prinsjesdag komt er aan, 20 september 2016. Normaliter kijken we er reikhalzend naar uit: worden we er beter of slechter van? Welke ‘duizelingwekkende’ beleidsvoornemens laat de regering onze Koning nu weer voorlezen. Ik denk weinig, want op 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen en kort (?) daarna staat er een nieuwe regering met de Koning op het bordes. Tijdens de verkiezingscampagne daaraan voorafgaand willen alle partijen hun handen vrij hebben en zullen luidruchtig op hun eigen punten tamboereren. En, ik denk dat zelfs politici het zich niet kunnen veroorloven om tussen Prinsjesdag en deze verkiezingsdag totaal verschillende standpunten te verkondigen. Dus volgens mij wordt het een saaie troonrede, sorry majesteit.

Bent u een starter op de koopwoningmarkt of kent u er een, houd dan de datum 31 december 2016 goed in de gaten. Op deze datum eindigt namelijk een tijdelijke maatregel van de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014. Volgens deze regeling blijft het recht op hypotheekrenteaftrek bij de Inkomstenbelasting bestaan gedurende de gehele looptijd van de starterslening, dit in plaats van de geldende maximaal 30 jaar. De uiterste datum dat de hypotheekakte voor deze starterslening moet zijn gepasseerd is 31 december 2016, daarna geldt voor de starterslening dezelfde beperking van de aftrekbaarheid. Met de huidige historisch lage hypotheekrente lijkt het zeer aantrekkelijk om zoveel mogelijk te lenen via een hypotheeklening. Maar realiseer u dat deze lening in 30 jaar afgelost dient te worden en dat u ook in mindere tijden (een hogere) rente en aflossing moet blijven betalen. 

‘Onze’ minister Blok van Wonen stelde in juli 2016 20 miljoen euro beschikbaar voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dit fonds moet 1 januari 2017 van start gaan. Het doel is een fonds van 100 miljoen euro, waarmee men 2000 funderingsleningen kan verstrekken. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de banken, gemeenten en het Waarborgfonds Eigen Woningen (Hypotheekgarantie) ook meedoen en geld storten in dat nieuwe fonds. Meestal denkt men bij funderingsherstel aan woonhuizen, maar kleine en grotere flatgebouwen met 2, 3 of 100 en meer appartementen kunnen ook funderingsproblemen hebben of krijgen. Dit fonds is bedoeld om appartements- en huiseigenaren die de herstelkosten niet kunnen betalen een lening te geven om het funderingsherstel van het flatgebouw of blok huizen niet te blokkeren.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.