Knelpunten in de woningmarkt

Op de derde dinsdag van september, dit jaar de 17e en ondanks dat het koningsgezin drie prinsesjes telt Prinsjesdag geheten, zal de regering haar nieuwe plannen voor 2014 bekend maken. De vraag is niet meer of we haar nieuwe maatregelen in onze portemonnee gaan voelen maar hoe hard? Zal onze economie aantrekken eind dit jaar en zal dit herstel zich voortzetten in 2014 en verder? Komt een van de belangrijkste economische peilers de koopwoningmarkt dan tegelijkertijd ook weer opwaarts in beweging? Laten we het hopen.

Vorige maand meldde The Amsterdam School of Real Estate ASRE een onderzoeksresultaat dat in ons land 37 duizend woningeigenaren die om een of andere reden gedwongen moeten verkopen en  ‘onder water’ staan. Hun hypotheeklening is hoger dan de te verwachten verkoopopbrengst van hun appartement. Deze pechvogels willen graag verkopen tegen een redelijke prijs en die kopers zijn er dan ook, maar het lukt ze toch niet.

Verkoopt u namelijk een flat met een hypothecaire inschrijving dan moet u dat doen onbelast en vrij van hypothecaire inschrijvingen, beslagen en andere (huur) rechten. De opdracht tot doorhaling van de hypotheek inschrijving zal de bank of een andere geldschieter slechts geven als u het totale bedrag van de lening, rente en kosten heeft afgelost. Veel mensen die met hun koopwoning ‘onder water’ staan willen er om veel verschillende redenen graag van af, want meestal kunnen ze de rente, aflossing en de kosten ervan niet meer opbrengen. En, de restschuld, dus de totale hypotheekschuld minus de netto verkoopopbrengst kunnen ze al helemaal niet ophoesten. Wellicht zou een 10 of 20-jarige lening van dit bedrag een oplossing zijn.

De regering heeft al een goede stap gezet: de rente op de lening voor een restschuld is vooralsnog 10 jaar aftrekbaar bij de Inkomstenbelasting, al ware het hypotheekrente. Op www.belastingdienst.nl staat de hele regeling gemeld. Ook blijft de overdrachtsbelasting voor woningen 2 procent en de btw voor verbouwingen en onderhoud aan woningen 6 procent. De vraag is wederom hoe lang nog?

Heeft u een Nationale Hypotheekgarantie, verkeert u in een noodsituatie en moet u uw woning verkopen, dan kunt u onder strikte voorwaarden voor kwijtschelding van de restschuld in aanmerking komen. Veilt de bank uw flat dan valt uw leningtekort ook onder deze garantie. Ook kan men bij dit Waarborgfonds met u meedenken hoe u de restschuld in combinatie met de Hypotheekgarantie kunt onderbrengen bij een bank. Kijk eens op www.nhg.nl. Helaas is het maximale bedrag om voor een Hypotheekgarantie in aanmerking te komen sinds 1 juli 2013 verlaagd van 320 duizend naar 290 duizend euro.

Hoe krijgen we de banken zo ver dat ze hun klanten die zij een flinke hypotheeklening hebben verstrekt en die nu een groot probleem met die lening hebben: onder water staan, helpen? Wij, de regering, Europa, hebben diezelfde banken overeind gehouden in de crisis van de afgelopen zes jaar. Wij hebben de banken ook verboden om geld uit te lenen zonder voldoende inkomen(s) bij de leners of zonder onderpand. Dat heet: de banken maar ook wij bevinden ons in een spagaat. Stel dat 37 duizend woningeigenaren 50 duizend euro restschuld overhouden indien ze allemaal verkopen, dat is nog geen 2 miljard euro, verspreid over vier banken die tot de grootste banken van Europa behoren. Zouden die banken samen met het waarborgfonds voor de hypotheekgarantie, wellicht met minister Blok van Wonen erbij daarvoor geen oplossing kunnen vinden? Natuurlijk lukt dat als ze maar willen.

Alles beter dan het onzalige idee van de grootste belangenvereniging van huiseigenaren van ons land Vereniging Eigen Huis om de restschuld na verkoop mee te financieren in een nieuwe hypotheeklening voor een nieuw te kopen huis. Mijn eerste bezwaar tegen dit idee is dat mensen die een andere woning kunnen kopen ‘eigen’ geld moeten meenemen, dat ze volgens mij beter kunnen gebruiken om hun restschuld af te lossen. Op deze tweede plaats denk ik dat geen bank zo’n overfinanciering mag en kan aanbieden, en terecht want daarmee is de restschuld problematiek ontstaan. Mijn derde bezwaar is dat de huizenprijzen de komende tien jaren niet zoveel zullen stijgen dat deze mensen ‘onder water’ zullen blijven staan omdat hun lening altijd hoger blijft dan de waarde van hun woning. Dus dit vooral niet doen!

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.