Pas op met tijdelijke verhuur

Om de kosten te drukken verhuren mensen hun onverkochte huis of flat. Ons land kent echter strenge wettelijke regels die huurders huurbescherming geven, maar de rechter en de leegstandswet staan regelmatig aan de kant van de eigenaar/verhuurder. Zorg er daarom voor dat u een goed huurcontract hanteert als u uw te koop staande woning wilt verhuren.

Op zich kent ons land geen regels voor tijdelijke verhuur voor woningen, terwijl er wel veel tijdelijke wordt verhuurd. Denk maar aan onverkochte woningen en ingerichte woningen die men verhuurt aan buitenlanders (expats) die voor een of twee jaar in ons land werken. Een onverkochte woning kunt u tijdelijk verhuren met toestemming van de gemeente en expatverhuur gaat via speciale huurcontracten dat meestal maar net goed afloopt en soms fout. Het zou voor ons land volwassen zijn om in de wettelijke regels voor woonruimte meer ruimte te scheppen voor (degelijke) tijdelijk verhuur van woningen.

De kantonrechter in Eindhoven oordeelde op 22 april 2013, nummer LJN BZ9112, dat een tijdelijke huurder van een te koop staande woning geen huurbescherming had na afloop van de overeengekomen huurperiode. Want oordeelde hij het betreft een huurovereenkomst die ‘naar haar aard van korte duur is’. Deze kwalificatie is van groot belang en dat moet u ook van te voren goed met de huurder communiceren en ook als zodanig opnemen in het huurcontract.

Ben ook voorzichtig met het verhuren aan iemand die uw woning wel wil kopen, het nu nog niet kan betalen, maar de woning wil huren tot het moment dat hij kan kopen. Ook in dit geval hanteert u een tijdelijk huurcontract met alle bepalingen die de huur ‘van korte duur’ maken. In het huurcontract kunt u opnemen dat de huurder een koopoptie of een voorkeursrecht van koop krijgt. Deze twee verschillen veel van elkaar. Een koopoptie is namelijk een onherroepelijk aanbod tot verkoop, waarmee de huurder op ieder moment kan zeggen dat hij de optie wil gebruiken om een koop tot stand te brengen. Bij een koopoptie komt men meestal overeen: de koopprijs en dat de optie geldt voor een bepaalde periode. Beter is om een voorkeursrecht van koop met huurder af te spreken. Hierbij verplicht de verkoper de woning eerst aan de huurder te koop aan te bieden en met hem over de koopprijs te onderhandelen. Dit vind ik een stuk veiliger.

Niet verhuren maar in uw onverkochte woning een ‘anti-kraakwacht’ zetten. Deze anti-kraakwacht heeft een verblijfscontract met een bureau en dat bureau heeft een contract met u om uw woning bewoond te houden en daarmee krakers te weren. De eigenaresse trok de door haar betaalde hypotheekrente bij de IB volledig af, dus zij saldeerde de (fictief) ontvangen huren niet met de hypotheekrente. De Belastingdienst was het hier niet mee eens en vorderde na. Echter de Hoge Raad was het met deze eigenaresse eens (LJN: CA2316, 07.06.2013) en zij behield haar renteaftrek. Over had de staatssecretaris van Financiën dit ook al bepaald op 21 juni 2002.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.