Let op bij koop oudere woning

Kopers van koopwoningen gaan er snel van uit dat ze voldoende weten van de gekochte woning tot blijkt nadat ze maanden in de nieuwe woning wonen er wel sprake is van een of meer gebreken. Gebreken aan de flat of het huis waarover de verkoper niets heeft gemeld. De kwestie in zo’n geval is: had verkoper dit moeten melden bij de verkoop of had de koper dit zelf moeten opmerken toen hij de woning bezichtigde?

Bij het gerechtshof Arnhem speelde zo’n kwestie. Het betrof doorgeroeste cv-leidingen die lekten, waarmee de koper ten tijde van de koop niet bekend was en dit gerechtshof deed daarover op 19 maart 2013 een uitspraak (arrest) met nummer 200.098.873.

De koper kocht een woning uit 1950, die in 1972 flink werd gerenoveerd en toen legde een erkend installateur de cv-installatie aan. De koper verkreeg in januari 2009 de eigendom van deze woning en medio februari 2009 constateerde hij ten gevolge van een lekkage in de leidingen een lage druk in de cv-ketel. In maart 2009 beklaagde de nieuwe eigenaar zich hierover bij de makelaar van de verkoper, die namens de verkoper iedere aansprakelijkheid afwees.

De koper liet het er niet bijzitten en schakelde in juli 2009 het bedrijf Lekdetectie Nederland in die in het ondergrondse leidingstelsel van de cv een lekkage in de cv-leidingen ter hoogte de berging en badkamer constateerde. Dit lekopsporingsbedrijf heb ik onlangs zelf aan het werk gezien. Zij kunnen door de betonnen vloer (houten vloeren zijn lastiger) de leidingen zien liggen en eventuele lekkage opsporen met noem het maar een soort mobiel röntgenapparaat. Heel handig!

De koper liet de leidingen repareren en diende een schadeclaim bij de verkoper in van bijna negen duizend euro. Verkoper betaalde niet, koper ging naar de rechtbank maar verloor daar en hij zocht het hoger op bij het gerechtshof. Koper beriep zich op het wetsartikel BW 7: 17 dat gaat over het conformiteitsbeginsel: Een gekochte zaak moet beantwoorden aan hetgeen men is overeengekomen en dat de gekochte woning de eigenschappen bezit die koper mag verwachten. Koper vond dat hij mocht verwachten dat bijvoorbeeld de cv-leidingen niet zouden lekken. En, stelde hij, verkoper had hierover bij de koop ook niets gemeld.

De raadsheren (m/v) van het gerechtshof stelde de koper wederom in het ongelijk. Koper had zich moeten realiseren dat hij een oudere woning kocht (bouwjaar 1950) die bijna veertig jaar geleden was gerenoveerd met aanleg van de huidige cv-ketel en leidingen. Veertig jaar oude leidingen kunnen nu eenmaal doorgeroest zijn. Verkoper viel niet te verwijten dat hij hierover niets gemeld had aan koper omdat hij hiervan niet op de hoogte was en ook niet kon zijn. Want anders had hij die leidingen wel gerepareerd, zijn zoon was nota bene cv-monteur. Dat verkoper de lage druk in de ketel niet was opgevallen werd verklaard door het feit dat hij heel vaak een houtkachel stookte om het huis te verwarmen.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.