Verkopen na een scheiding

Heel wat huizen staan te koop omdat de eigenaars gescheiden zijn. Bij nieuwbouwwoningen gebeurt dat regelmatig nog voor de woning door de aannemer is opgeleverd. De gescheiden partners kochten destijds een huis of flat op basis van hun beider inkomens. Alleen kan men de (hypotheek-) lasten niet meer dragen. Dus een snelle verkoop is geboden.

Een snelle verkoop ligt nu niet in de rede op het dieptepunt dat we denken bereikt te hebben in de koopwoningenmarkt. Of de vraagprijs moet op een zodanig laag niveau liggen dat huizenzoeker voordeliger uit is met kopen dan huren, voor zover er al een huurwoning te vinden is. In deze rubriek schreef ik al eerder (30 januari 2013) over de perikelen bij verkoop na scheiding. Toen ging het over wie na verkoop voor de restschuld opdraait.

Bij scheidingen lopen de emoties zo hoog op dat men ondanks grote financiële nadelen dwars ligt bij een mogelijke verkoop. Dit komt ook door dat men bij het sluiten van het huwelijk of het registreren van een partnerschap ‘vergeten’ is een aantal zakelijke kwesties goed af te spreken en ten over staan van een notaris te ondertekenen. Dat dit vastleggen in een notariële akte niet het meest romantische deel van een huwelijk is, kan ik me voorstellen. Maar, het voorkomt wel een hoop ellende in het geval het fout gaat en dat is helaas vaker dan we verwachten. Regel vantevoren dat een huis leeg verkocht wordt na scheiding, dat partners elkaar verplichten om hieraan mee te werken of dat de een het aandeel van het huis met hypotheekverplichting mag overnemen als hij/zij daartoe in staat is.

De rechter te Almelo deed op 8 maart 2013 daarover een interessante uitspraak, nummer C/08/134967/KG ZA 13-26. De man woont nog in de onverdeelde woning. Na de scheiding stond een huis al anderhalfjaar te koop met een vraagprijs van 149 duizend euro. De vrouw wil de vraagprijs verlagen naar 134 duizend euro. Maar de man die nog in de woning woont weigert daaraan mee te werken en weigert ook de toegang van makelaars en aspirant-kopers. De vrouw vraagt de rechter toe te wijzen dat de man akkoord gaat met het verlagen van de vraagprijs, dat de man aspirant-kopers en hun makelaars toelaat in de woning, dat de makelaar de verkoopprijs bepaalt en dat hij eventueel namens de weigerachtige man de verkoopakte ondertekent.

De rechter vond deze verzoeken van de vrouw wel erg ver gaan. Hij vond het terecht dat de man moest meewerken aan het verlagen van de vraagprijs, omdat dit gezien de marktsituatie redelijk is en hij moet kijkers toelaten. Echter het geven van blanco cheques aan de vrouw door de makelaar alleen de verkoopprijs te laten bepalen en de koopakte te laten ondertekenen wees hij zonder pardon af. Dit zou betekenen dat hij maatregelen zou toewijzen ‘voor het geval dat’. Snelheid in de verkoop zetten kan geen kwaad, maar je overhaasten bij (ver) koop loopt meestal fout af. 

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.