Nog geen Haagse lente op de woningmarkt

Op en na Prinsjesdag vinden traditioneel veel activiteiten plaats in Den Haag. Deze keer vielen mij de traditionele Algemene Beschouwingen van de Tweede Kamer met onze regering op, zij het negatief: wat een chaos. Daarbij  schoot mij een Engels spreekwoord te binnen: tradities zijn de slechte smaak van gisteren. Dit soort debatten is slecht voor het draagvlak dat de politiek moet hebben bij de inwoners van ons land. Zeker als de uitkomsten ervan zowel vaag als teleurstellend zijn.

Om welke politiek opportunistische reden dan ook, komt er van een grote hervorming van de Inkomstenbelasting niets terecht. Er veranderen enkele percentages, maar dat is het dan ook wel. In 2017  mag iedereen kinderen van 18 tot 40 jaar 100 duizend euro belastingvrij schenken voor een eigen woning of verlaging van een hypotheekschuld. De vermogensrendementsheffing in box 3 krijgt drie schijven en een hogere vrijstelling, maar de ficties van hoge rendementen blijven. Onbegrijpelijk! Het tarief voor de hypotheekrenteaftrek gaat tot 2041 met een half procent per jaar naar beneden tot 38 procent is bereikt. Nieuwe hypotheekleningen moeten nog steeds in 30 jaar volledig zijn afgelost. De overdrachtsbelasting voor woningen blijft gelukkig 2 procent.

Onze regering koketteert heftig met de gunstige ontwikkelingen op de koopwoningenmarkt en bij de aannemers. Hierbij vraag ik me af of deze gunstige ontwikkelingen ondanks of dankzij deze regering plaatsvinden?  Ik neig naar ondanks. Politiek Den Haag is altijd meer geïnteresseerd in huurwoningen dan in koopwoningen, meer in huurders dan in verhuurders, meer in (groot) grondbezitters dan kwijnende erfpachters, meer in mensen in loondienst dan ondernemers en ZZP-ers. Terwijl eigenaren van woningen, verhuurders en erfpachters meer aan de economie bijdragen dan huurders, zeker die van (overigens zeer belangrijke) sociale huurwoningen. Van de totaal 7 miljoen woningen in ons land zijn meer dan de helft nu in eigendom, ja behalve natuurlijk Amsterdam die nog geen 35 procent haalt. Me dunkt dat is een belangrijke doelgroep, belangrijk genoeg om te koesteren in plaats van de kastijden.

De hypotheekrente is nu historisch laag, dit ondermeer dankzij grotere concurrentie van buitenlandse hypotheekverschaffers. Zo lang de Europese Bank en de Amerikanen de rente zo laag houden, kunnen bezitters en kopers van woningen hiervan profiteren. Maar men verwacht dat het financieel paradijs van bijna gratis geld in de loop van volgend jaar weleens voorbij kan zijn. Hou daarmee rekening indien u nog (ver) koopplannen heeft.

Helaas blijft de btw op (ver) bouwen voor het arbeidsloon 21 procent en niet op de door velen gewenste 6 procent. Bij zo’n grote werkloosheid als nu had ik dit een goede maatregel gevonden om met die lagere btw meer mensen in de bouw aan het werk te krijgen. Dit geldt overigens voor alle lasten op het bezit van onroerend goed: Onroerende Zaakbelasting, Polder- en Waterschapslasten, gemeentelijke leges voor vergunningen, precariorechten. Toezicht op de tarieven van gemeenten ontbreekt in Den Haag nog volstrekt: gemeenten doen alles om hun begrotingstekorten te dichten ten laste van onroerend goedeigenaren.

Ik hoop dat in het komende politieke seizoen er wel voldoende aandacht zal zijn in Den Haag om voortvarend de wijzigingen voor de VvE’s, die nagenoeg kant en klaar liggen, in werking te laten treden. Denk hierbij aan de eenvoudigere financiering van grote renovaties en andere werkzaamheden aan de gemeenschappelijke onderdelen van een appartementengebouw. Zoals dak, gevels, isolatie, zonnepanelen. Meer bevoegdheden voor actieve leden ten opzichte van een in meerderheid passieve leden, die daardoor een VvE verlammen of laten slapen. Dat zou goed zijn voor de kwaliteit van onze woningvoorraad en de bescherming van bezitters en kopers van appartementen.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.