Wat brengt 2016 voor u?

Nu het erop lijkt dat een hete Griekse zomer met een Grexit vooralsnog van de baan is, ben ik met u nieuwsgierig wat onze koning op Prinsjesdag 15 september aanstaande te melden heeft over de plannen van zijn regering in 2016. Omdat de inkt waarmee premier Rutte deze Troonrede schrijft nog niet is opgedroogd, geef ik hem enkele suggesties, waarmee hij zijn voordeel kan doen.

Dat de overdrachtsbelasting bij koop en verkoop van woningen 2 procent moet blijven en nooit meer terug mag naar die verfoeide 6 procent staat buiten kijf. Het maximum van de Nationale Hypotheekgarantie die voor starters op de koopwoningmarkt belangrijk is, is afgelopen 1 juli verlaagd naar 245 duizend euro.  Dat maakt deze hypotheekgarantie een financieel instrument dat in provinciale gebieden bruikbaar is. De koopprijzen in de (grote) stedelijke gebieden liggen altijd boven dit maximum. Dit is slecht voor de koopwoningmarkt, die zich nu aardig ontwikkelt, en jammer voor al die starters. Een verruiming lijkt mij op zijn plaats. Aan de aflossingsverplichting binnen 30 jaar van de nieuwe hypotheekleningen mag niet getornd worden, ook niet meer aan het maximaal te lenen bedrag voor deze leningen. De koopwoningmarkt heeft rust nodig, dus regelaars blijf er van af. Overigens zijn stimulansen altijd welkom.

Uiteraard is het jammer dat de btw van 6 procent op het arbeidsloon voor de bouw is vervallen, dat scheelt een slok op een borrel. Eens afwachten welk goedmakertje onze regering daarvoor in de plaats stelt?

Ja, en dan is het uiteraard reikhalzend uitkijken naar het Nieuwe Belastingplan 2016. Wat gaat men doen aan de Vermogenrendementsheffing? Raken we eindelijk het fictieve rendement van 4 procent kwijt en gaan we terug naar werkelijk gerealiseerde (netto) rendementen? Waarbij ik me afvraag van welke gegevens de Belastingdienst dan zal uitgaan. Wie levert dat aan? Bij spaarrenten kan ik me voorstellen dat de banken deze doorgeven, maar andere beleggingen zoals aandelen, opties, swaps. Niet te vergeten de beleggingen in duurzaam verhuurde woningen, zal dit ook wijzigen?  Vallen de financiële reserves van een VvE  pro rata in deze heffing via de IB van de leden van die VvE? Nu nog wel, maar het is wel vreemd omdat deze leden niet meer aan dat geld kunnen komen, met andere woorden zij hebben er geen beschikkingsmacht over. Ik verwacht dat over dit onderwerp het laatste woord nog niet gesproken is.

Valt voor de veel te hoge Erfbelasting, vroeger Successierechten, ook een verbetering te verwachten zo dat erfgenamen iets meer van hun erfenis overhouden. En, ik denk ook aan het Schenkingsrecht, dat in ons land belachelijke vormen aanneemt. Zo lang mensen met elkaar trouwen om deze belastingen te ontlopen, glijdt ons land af naar een Bananenrepubliek. Bijvoorbeeld twee buurvrouwen, een is rijk ander niet. De niet rijke dame verzorgt de rijke dame liefdevol tot haar dood en de rijke dame wil haar daarom alles nalaten. De hoge rekening Erfbelasting konden ze slechts ontlopen door met elkaar te trouwen. Een belastingadviseur adviseerde mij om vlak voor mijn dood met een neef te trouwen om dezelfde reden.

Alles om de bouwvergunning en de ruimtelijke ordening gaat op de schop. Alle wetten zijn op 1 juli jongstleden in de Tweede Kamer aangenomen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu streeft ernaar om deze nieuwe regels in 2018 ingevoerd te hebben. De bouwvergunning heet omgevingsvergunning en u heeft deze vergunning niet zo vaak meer nodig. Ook zal het eenvoudiger zijn een bestemmingsplan tijdelijk te wijzigen. Heeft u mettertijd (ver) bouwplannen oriënteert u zich dan tijdig op de nieuwe regels.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.