Thuiswerken, indien mogelijk

Het aantal ZZP-ers groeit ieder jaar. Mensen gaan vrijwillig of door omstandigheden gedwongen voor zichzelf werken. Maar, thuiswerken kan ook als het van de baas mag. Dan hebben we het over werken met papier, computer of telefoon en niet over stoere beroepen als bouwvakker, stratenmaker, loodgieter, bakker en dergelijke. Want die moeten gewoon op stap naar hun werk.

Werken aan de keukentafel met uw dossier of laptop lijkt me wat onhandig. Beter is een rustige hoek in uw woonkamer en ideaal is een slaapkamer of zolder opofferen voor een goede werkplek. Een ruimte die voldoet aan de arbo-eisen voor werkplekken en waar u voldoende ruimte heeft om uw spullen op te bergen. Het kan ook een garage of tuinhuis zijn.

Overheden maken nog steeds een onbegrijpelijk onderscheid tussen vrije beroepen enerzijds en anderzijds ambachtelijke bedrijven en diensten. Vrije beroepen die u thuis uitoefent , als advocaat, architect, kunstenaar, redacteur, accountant enzovoorts zijn niet in strijd met de woonbestemming mits de hiervoor gebruikte ruimten ondergeschikt zijn aan de woonfunctie. Maximaal bijvoorbeeld 25 procent van de woning. Zowel voor huurders als eigenaars. Men ziet als bedrijf: makelaars, kappers, fotografen, leraren en dergelijke. U merkt een volstrekt onbegrijpelijk onderscheid dat tot veel misverstanden kan leiden.

Gemeenten kunnen namelijk in hun bestemmingsplannen bepalen dat een vrij beroep aan huis toegestaan is, maar een bedrijf niet. En, dat is niet meer van deze tijd. Ik begrijp best dat het inrichten van de begane grond van een huis als timmerwerkplaats in een woonwijk niet de bedoeling is. Maar een makelaarskantoor of kapsalon aanhouden in een van de slaapkamers of op zolder kan toch geen punt meer zijn waarmee een overheid zich bemoeit.

Heeft u een huis of flat op die ellendige erfpacht kan het zijn dat u zo’n bedrijvigheid moet melden of er toestemming voor moet vragen aan de grondeigenaar. In huurcontracten voor woningen kan daarover ook een bepaling staan, kijk dat na omdat u uw bedrijf of onderneming op dat adres wilt inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Bij koopflats is het verstandig om uw splitsingsakte daarop na te lezen of u toestemming van de VvE moet vragen.

De discussie over het werken aan huis is vooral aangewakkerd door de zogenoemde ‘internetbedrijfjes’. Die in een of twee slaapkamers en vanuit de spreekwoordelijke garage werken. Het is oppassen geblazen indien gemeenten hun bestemmingsplannen zo hebben ingericht dat men daartegen bezwaar kan maken. Of, dat buren problemen hebben met overlast van verkeer (auto’s, scooters) of geluidsoverlast en na herhaalde vergeefse klachten naar de gemeente stappen.

Overleg ook met uw accountant of belastingadviseur over de kosten die u maakt om een werkplek te creëren zakelijk aftrekbaar zijn voor u. En, meld uw werkplek ook aan uw verzekeringsadviseur of –maatschappij. Sluit eventueel een extra verzekering voor de apparatuur en inrichting.

Tot slot denk ik dat het niet verstandig is om uitbundige naamborden, lichtbakken of reclameborden aan de voorgevel van uw huis of flat  te bevestigen. Want dat is zeker niet de bedoeling.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.