De nieuwe bouwvergunning

De aanloop tot de Omgevingswet is al begonnen met het Bouwbesluit 2012 en deze nieuwe wet gaat 26 wetten en andere regelingen vervangen. De hele operatie zal tot en met 2018 duren, maar nu al merken we daar bruikbare voordelen van. Een bouwvergunning heet tegenwoordig omgevingsvergunning.

Dakkapellen op het dak aan de achterzijde van uw huis zijn al vergunningsvrij, zoals ook carports. Maar ook de uitbouw van uw huis tot 2,5 meter en dat mag vanaf 1 november aanstaande tot 4 meter. Lage bijgebouwen zijn ook vergunningvrij nabij uw woonhuis te bouwen. Ik adviseer u wel dit in goed overleg met uw buren te doen, om niet bij de Rijdende Rechter te belanden met een geschil. En, vraag bij uw gemeente na of u binnen de regels bouwt.

Ook bouwwerken zoals een mantelzorgwoning mag u in afwijking van het bestemmingsplan op uw eigen grond achter uw woonhuis bouwen. Uiteraard zijn er voorwaarden aan verbonden, zoals maximale oppervlakte van deze woning van 100 vierkante meter, maximale hoogte, schuin of plat dak. Overleg dit van tevoren met uw gemeente.

Wilt u bouwwerkzaamheden uitvoeren waarvoor u wel een omgevingsvergunning nodig heeft, laat dan de werkzaamheden waarvoor u geen vergunning nodig heeft buiten de aanvraag. Dit om twee redenen. De eerste is omdat u dat leges, die afhankelijk zijn van de geschatte bouwkosten, zult besparen. En de tweede is dat door beide onderdelen in een vergunning aan te vragen, beide vergunningsplichtig maakt. En, iemand die bezwaar maakt tegen de vergunningsplichtige werken in dat geval ook bezwaar maakt tegen de vergunningsvrije werkzaamheden.

Vanaf 1 november aanstaande geldt een periode van 8 weken in plaats van 6 maanden voor de gemeente om een beslissing te nemen als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor werken die afwijken van een bestemmingsplan. In het bijzonder geldt dit voor tijdelijke bouwwerken die afwijken van een bestemmingsplan, zoals een noodschool of noodwinkel. Maar ook voor het ombouwen van leegstaande kantoren tot woningen of studentenflats, buurthuizen, theaters, scholen en dergelijke.

De omgevingswet met de omgevingsvergunning is een enorme operatie die veel zal vragen van de woningeigenaren en bedrijven, maar ook van de ambtenaren en de bestuursrechters. Bij dit soort kwesties zijn regels minder belangrijk dan houding; een welwillende houding is het belangrijkst zowel voor aanvrager als gemeente.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.