Energielabel, derde poging

Bijna zeven jaar geleden tegen eind november 2007  uitte ik in deze rubriek grote twijfels over het slagen van het energielabel dat een minister introduceerde per 1 januari 2008. Zij was eigenwijs, zette door en zie daar het mislukte grandioos. En, ondanks allerlei aanpassingen enkele jaren later, ging het nog steeds fout. Nu een derde poging van minister Blok.

Met zijn brief van 5 juni 2014 aan de Tweede Kamer legt deze minister een nieuw energielabel op tafel in de hoop dat de Kamerleden er nu wel mee instemmen. Hij heeft haast want het zogenoemde energieprestatiecertificaat moet 1 januari 2015 ingaan.

Want in de maand januari 2015 ontvangen alle woningeigenaren die nog geen energielabel hebben per brief een voorlopig energielabel. Ik denk zo maar zes miljoen brieven. Waarop zo’n voorlopig label is gebaseerd en hoe de overheid daaraan komt is mij onduidelijk, maar dat het een zooitje wordt kan ik u verzekeren. Zes miljoen brieven versturen lijkt meer op een bezigheidstherapie of werkgelegenheidsproject voor ambtenaren dan goed gebruik van belastinggeld.

Pas per dezelfde ingangsdatum komt er een internetpagina (www.rvo.nl) waarop een woningeigenaar of woningverhuurder een definitief energielabel kan aanvragen. Dat doet hij door het beantwoorden van circa 10 vragen over de woning, daarna verzoekt de website om gegevens als foto’s of nota van isolerende beglazing en dergelijke op te sturen. Kunt u zich dat voorstellen van zes miljoen woningen? Als het dan volgens een deskundige (?) allemaal klopt, registreert de overheid het definitieve energielabel in een database dat de overheid per e-mail aan de woningeigenaar verzendt. Hoe dat gaat met mensen die niet aangesloten zijn op internet en niet e-mailen, begrijp ik ook niet?

Geruststellend vind ik dat het dan ontstane woningdossier gelukkig alleen maar door de eigenaar kan worden aangepast. Althans voor zover een of andere handigerd of hacker dit systeem niet kraakt en de plattegrond en dergelijke van iedere woning ook voor onbevoegden in te zien is.

Eigenaren van rijksmonumenten hebben niet de plicht een definitief energielabel te hebben, maar krijgen wel een voorlopig dat bij voorbaat slecht uitvalt.  U kunt in de nog te ontwerpen Ernergieatlas, waarin alle energielabels zullen staan, aangeven dat u niet verplicht bent een energielabel te hebben, omdat u in een Rijksmonument woont.

Dan komt er een moment waarop de verkoper en verhuurder van een woning het definitieve energielabel verplicht moet overhandigen aan een koper of een huurder van die woning. Per wanneer dit verplicht wordt, is mij volstrekt onduidelijk of moet de Tweede Kamer daarover nog beslissen. Want die verplichting kan nooit op 1 januari 2015 ingaan, want ik verwacht dat er nog jaren nodig zijn voor alle woningeigenaren en verhuurders zover zijn. En, wat wordt de sanctie, welke straf krijgt verhuurder of verkoper? Is die juridisch wel hard te maken? Ik moet het allemaal nog zien.

In zijn plannen voor 2014-2015 schrijft minister Blok dat woningeigenaren het voorlopige energielabel ‘tegen beperkte kosten’ zelf kunnen omzetten in een definitief energielabel. Gezien de verhoudingen waarin onze overheden over ‘beperkte bedragen’ denken, ben ik wel erg benieuwd hoeveel deze kosten zullen bedragen? En, het fonds voor energiebesparing door woningeigenaren komt nu ook beschikbaar voor Verenigingen van Eigenaars (VvE). Gezien de ingangsdatum van het hernieuwde energielabel 1 januari 2015 mag deze minister wel haast maken met het introduceren van deze financiering voor VvE’s. Hij moet namelijk voorkomen dat eigenaren van appartementen niet in een onvoordeliger positie komen te verkeren ten opzichte van eigenaren van huizen en verhuurde flats.

In zijn brief van 5 juni 2014 aan de Tweede Kamer schrijft minister Blok ook nog over de oorsprong van dit energielabel. Ik citeer: ‘De Europese Richtlijn over het energielabel maakt deel uit van een pakket maatregelen om 20 procent energie-efficiëntie te bereiken in 2020, en bepaalt dat in 2050 de gehele bebouwde omgeving bijna energieneutraal moet zijn.’ Neem me niet kwalijk. Ook al vind ik energiebesparing hoogst noodzakelijk; dit is luchtfietserij, volstrekt onhaalbaar! Het schijnt dat de Europese Commissie ons land zelfs heeft gedreigd om ons land voor het Europese Hof van Justitie te dagen als wij deze zomer niet voldoen aan eisen die Europa stelt op basis van de verwachtingen die zij heeft geformuleerd voor 2020 en 2050. Onzin: ik durf de stelling aan dat we alle landen in Europa een dienst bewijzen om deze onzinnige richtlijnen af te breken en wel tot de grond. Daarna kunnen we opnieuw beginnen, maar wel realistisch, dus haalbaar.

Uiteraard gun ik deze minister Blok alle succes, maar deze opzet van het energielabel gaat het niet worden: veel te omslachtig. Deze derde poging doet mij denken dat aan ezels die zich niet voor de derde keer aan dezelfde steen stoten. Dat verhaal mag hij wat mij betreft in Brussel gaan vertellen!

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.