Geen NIMBY maar YIMBY voor Lelystad Airport

Not in my backyard (NIMBY) of in gewoon Nederlands ‘niet in mijn achtertuin’ (NIMAT) is een reflex bij mensen, bedrijven en instellingen zodra er iets wijzigt in hun directe omgeving of daar iets wordt toegevoegd. Dan zijn zij onmiddellijk tegen, dit zonder zich af te vragen of zij er werkelijk hinder van zullen ondervinden of dat zij als voorstander meer solidair zijn met hen die nu veel tekortkomen of teveel hinder ondervinden.

Yes in my backyard (YIMBY) of in gewoon Nederlands ‘wel in mijn achtertuin’ (WIMAT) is de houding van mensen, bedrijven en instellingen die – uiteraard na inspraak – wel willen meewerken aan oplossingen in hun buurt.

NIMBY is destijds geïntroduceerd door een PvdA-minister van VROM Hans Alders; hij heeft zelfs een NIMBY-wet ingesteld. Waarom hij een Engelse naam gaf aan een Nederlandse wet is mij nu nog een raadsel. Wellicht waande hij zich een ware kosmopoliet  of was destijds zijn Nederlands vocabulaire ontoereikend.

En fin, die NIMBY-houding valt mij op bij de openstelling van Lelystad Airport. Velen in de ruime omgeving van Lelystad hebben bezwaren tegen deze openstelling voor chartervluchten ten behoeve van vakantiegangers. Zij vrezen lawaai, luchtverontreiniging en risico’s. Laten deze bezwaren in veel heviger mate nu al tientallen jaren leven bij de inwoners van het gebied Schiphol Airport  en een flink stuk Noord-Holland. In ‘normale’ jaren kent Schiphol circa 500.000 vliegbewegingen: overdag maar ook in de avond en ’s nachts. Een aantal honderdduizenden mensen hebben last van lawaai, luchtverontreiniging en risico’s.

Ik kan mij de discussies in de Provinciale Staten Noord-Holland vlak na de Bijlmerramp (4 oktober 1992) nog herinneren. Ook toen kwam Lelystad al ter sprake: waarom niet charters daar laten opstijgen en landen? Het zou de omgeving van Schiphol ontlasten. Luchthavens zouden open moeten zijn tussen 07 en 23 uur, om de nachtrust in die omgevingen te waarborgen. De nacht zou beschikbaar moeten zijn voor noodvluchten of onvoorzienbaar vertraagde vluchten. De weerstand vanuit de vliegwereld nam toen groteske vormen aan, het ging dus niet door. Sterker nog de PvdA-MP Wim Kok bedacht dat het principe  open tussen 07 en 23 uur gold, maar dat er in de ‘randen van de nacht’ vluchten mogelijk moesten blijven. Niemand wist wat hij bedoelde. Het gevolg was overigens wel dat in de nachtelijke uren vele nachtvluchten met vakantiegangers op Schiphol vertrokken of aankwamen, met als gevolg verstoorde nachtrust voor vele mensen in de wijde omgeving. Ik vind nog steeds dat luchthavens open mogen blijven van 07 tot 23 uur, behoudens noodgevallen.

Waarom moeten vakantiegangers uit heel Nederland naar Schiphol komen om naar Spanje te vliegen? Waarom van Maastricht, Middelburg, Almere, Leeuwarden, Nijmegen en Den Helder naar Schiphol? Hieraan kleven alleen maar nadelen. Laat die vluchten vertrekken en aankomen van/op Lelystad, Eindhoven, Rotterdam, Eelde of Maastricht. Da’s veel economischer en het ontlast de vele mensen in de wijde omgeving van Schiphol. Aan de andere kant zouden die mensen die tegen lokale vliegvelden zijn met betrekking tot  vakantievluchten zich moeten afvragen hoeveel mensen zij wakker houden als zij van Schiphol om 06 uur vertrekken naar Spanje of ’s nacht om 02 uur daarvan terugkeren. Doen zij dat niet, vind ik ze niet solidair.

Dus mensen uit de omgeving Lelystad laat die vakantievluchten toe, ik denk hooguit circa 50.000 vliegbewegingen per jaar tussen 07 en 23 uur per jaar. Dat valt in het niet bij het aantal vliegbewegingen op Schiphol circa 500.000 dag en nacht per jaar. Maar het zou desondanks hen wel minder overlast geven. Dus een beetje YIMBY kan geen kwaad.

Overigens ligt de eigendom van Schiphol N.V. bij de Staat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Schiphol zelf is eigenaar van Lelystad. Het maakt duidelijk dat overheden niet in staat zijn om met elkaar om te gaan en/of elkaar in de hand te houden in het belang van (in) directe omwonenden en andere belanghebbenden. Dit kan en moet professioneler. Aandeelhouders maken immers de dienst uit bij B.V.’s en N.V.’s. Deze aandeelhouders mogen niet meer wegduiken bij discussies over lawaaiig, verontreinigend en risicovol vliegverkeer, zij bepalen immers wat die Airport N.V.’s doen en nalaten.

Tot slot:

  1. Ten gevolge van de activiteiten op en rond Schiphol is de leefomgeving daar ongezond en daarom stagneren vele plannen voor nieuwbouwwoningen of lopen deze plannen spaak.
  2. Schiphol gebruikt vaak het argument dat zij in haar omgeving woningen isoleert tegen geluidsoverlast. Daarbij ‘vergeet’ zij dat bewoners aldaar tijdens mooi weer niet in hun tuinen, op hun balkons en dakterrassen kunnen zitten zonder het oorverdovende lawaai van vliegtuigen die dan iedere 3 minuten overkomen.
  3. Hetzelfde geldt overigens voor de straaljagers van Defensie op hun respectievelijke vliegbases. Die maken nog meer lawaai en stoten nog meer kerosine uit zelfs boven natuurgebieden als de Waddenzee.

Zo blijkt maar dat overheden het leefklimaat onnodig slechter maken in dit land, maar tegelijk klagen dat zij moeite hebben om het leefklimaat te verbeteren. Ik zou zeggen: overheden begin bij u zelf.

www.broeren.com

broeren@xs4all.nl

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.