In een VvE is en blijft de splitsingsakte ‘wet’

Appartementsrechten komt u in alle vormen en soorten tegen. Meestal zijn het woningen of flats, verdiepingen of delen daarvan, zelfs geschakelde kantoorpanden. Parkeerplaatsen in de vorm van 4 witte strepen op asfalt, binnen of buiten. In winkelcentra waar de bovenwoningen 1 appartementsrecht hebben en de winkels op de begane grond ook 1 appartementsrecht.

Eigenaren van appartementsrechten zijn van rechtswege lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). U hoeft dat lidmaatschap dus niet aan te vragen en u mag het ook niet weigeren.

Een appartementsrecht mag u verkopen en bezwaren met hypotheek. De rechten en plichten van deze eigenaren liggen vast in de splitsingsakte of het splitsingsreglement samen met de splitsingstekening waarop aangegeven staan de algemene gedeelten en de private gedeelten van de verscheidene eigenaren aangegeven met een index. Bijvoorbeeld kadastrale gemeente Madurodam sectie A nummer 2222-A-5.

In de splitsingsakte vindt u het aantal stemmen dat u heeft, het maximum aantal stemmen in een Vergadering van Eigenaren (ALV) of het vereist aantal stemmen in de ALV bij het stemmen over bepaalde voorstellen. Uw aandeel in de (exploitatiekosten) en uw aandeel in de eigendom.

Over het gebruik, bezit van eigendom van de algemene gedeelten van een gebouw en de kosten daarvoor ontstaat regelmatig discussie, omdat een bestuur/administrateur van de VvE blijkbaar onervaren is met deze rechtsvorm.

Zoals eerder gezegd de splitsingsakte samen met de splitsingstekening is bindend, dus wet, in een VvE. Een bestuur of ALV kan daarvan niet afwijken via een toestemming, besluit of ontheffing. Wil men afwijken van deze splitsing, dan moet men dat adequaat doen. Juridisch juist besluiten in de ALV, dan splitsingsakte via notaris wijzigen en idem de splitsingsakte waarvoor kadaster ook goedkeuring moet geven. Voor sommige wijzigingen in een gebouw moet ook de gemeente toestemming/vergunning geven.

Onlangs floot de rechter in Amsterdam een VvE nog terug, toen zij weigerde de reparatiekosten van een lekke keldervloer in een voormalig pakhuis aan een van de grachten te betalen. Voor de liefhebber: 9404647 EA VERZ 21-541, 2/2/2022. Een keldervloer is namelijk een deel van de algemene gedeelten en herstel daarvan komt voor rekening van de VvE, waardoor alle leden/eigenaren pro rata daaraan meebetalen.

Zo wilde een eigenaar een flat met een terras op het (gemeenschappelijke) dak verkopen. Dit terras stond niet op de splitsingstekening en kwam ook niet voor in de splitsingsakte; blijkbaar had de VvE hiervoor toestemming gegeven. Daarmee behoort het terras niet tot een appartementsrecht. Indien men dat gewild had, lag een wijziging van de splitsingsakte en -tekening voor de hand.

www.broeren.com

broeren@xs4all.nl

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.