Gemeenten! Blijf a.u.b. weg bij die ellendige erfpacht

Ongetwijfeld goed bedoeld willen gemeenten wederom kiezen voor het uitgeven van woningbouwgronden in erfpacht, dit om starters op de woningmarkt te helpen. Hierbij verkopen zij, althans de ontwikkelaars, de stenen en geven de grond eronder in erfpacht uit, zeg maar zij verhuren de grond.

Dit is een oplossing van de knelpunten in de woningmarkt waarvoor luie gemeenten en ontwikkelaars al te gemakkelijk in het verleden hebben gekozen en dit nu weer willen doen. Dat vind ik jammer, want hebben zij dan niet geleerd van het verleden waarin dit soort beleid leidde tot behoorlijke misstanden?

Veel gemeenten schaffen erfpacht juist af, verkopen de erfpachtgrond aan de erfpachter of zetten hun erfpacht om in een eeuwige erfpacht met een mogelijkheid tot afkoop. Dat is een goede zaak. Want sinds grondeigenaren ontdekten (in circa 1992) dat men met erfpacht flinke bedragen geld kon realiseren, is het aantal onenigheden tussen erfpachters en grondeigenaren flink uit de hand gelopen. Dit mondde in duizenden gevallen uit in evenzovele rechtszaken tot en met de Hoge Raad toe. Deze grondeigenaren vindt u bij de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen, particulieren.

Toen ik over dit voornemen van gemeenten las, dacht ik terug aan de erfpachtcommissies waarin ik namens erfpachters zat om mee de ontstane problemen met erfpacht op te lossen. Problemen met erfpacht die juist om dezelfde reden: goedkope koopwoningen op erfpachtgrond, waren ontstaan, omdat men krakkemikkige erfpachtcontracten en -voorwaarden had opgesteld voor bijvoorbeeld 50 jaar. Zonder na te denken over hoe dan verder na afloop van die 50 jaar.

Erfpachters komen dan in de knel en hun koopwoningen zijn dan onverkoopbaar. Dus gemeenten blijf a.u.b. weg van die ellendige erfpacht. Of wacht tot de Tweede Kamer en de regering komen met fatsoenlijke wetgeving die erfpacht regelt. Fatsoenlijke erfpachtregels die nu niet in het BW staan. Bescherming voor erfpachters (woningkopers, bedrijven en instellingen), zoals die ook bestaan voor huurders en pachters.

Gemeenten! Verlaag de grondprijs, eventueel gekoppeld aan een goed geregelde verdeling van de verkoopwinst van de grond bij verkoop binnen 10 jaar. Verkort de planningsprocedures, dat maakt het goedkoper voor ontwikkelaars, verminder het aantal hobby’s met woningbouwprojecten en verlaag daarmee de bouwkosten. Neem de kosten voor infrastructuur en dergelijke voor uw rekening. Dan heeft u die ellendige erfpacht helemaal niet nodig.


www.broeren.com

broeren@xs4all.nl

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.