Keurmerk Vast en Zeker aan de gevel

U kent de verhalen wel uit de tv-programma’s Radar en Opgelicht: cowboys die tegen vooruitbetaling van veel geld u waardeloze spullen als ramen, deuren, puien of gevelelementen leveren en (wel of niet goed) installeren. Meestal komt daar niets van terecht, u bent uw geld kwijt en voor veel geld moet u opnieuw beginnen met een andere leverancier. Dit moet anders kunnen, dacht men in de regio Nijmegen.

Aannemers en andere bedrijven in de bouw kennen al een keurmerk: Bouwgarant. Zo hebben opdrachtgevers al enige zekerheid. Echter, bij het aanbrengen van dak- en gevelelementen, kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien, balkons, dakkapellen, dakvensters, veranda’s zijn nagenoeg nooit aannemers betrokken. Leveranciers zorgen zelf voor montage of tussenleveranciers en montagebedrijven nemen dat voor hun rekening.

In de regio Nijmegen is dit bij een aantal huizenbezitters behoorlijk fout gegaan en dat heeft deze mensen veel geld gekost. Gedachtig een oud gezegde: Kunst wordt uit leed geboren, zette gisteren een groep mensen een professioneel keurmerk in de markt. ‘Keurmerk Vast en Zeker aan Huis’, zie www.keurmerkvastenzeker.nl .

Leveranciers van deze gevelonderdelen komen voor dit keurmerk in aanmerking indien zij voldoen aan strikte eisen met betrekking tot de juridische structuur van het bedrijf, dat zij bouwkundig onderlegd zijn en goed werk leveren. Ook dat zij hun financiële gegoedheid aantonen, goede contracten gebruiken en wel ieder jaar alles te overleggen aan de stichting die dit keurmerk beheert. De gebruikelijke aanbetaling is bijvoorbeeld gemaximeerd op 30 procent van de aanneemsom. Als de consument en ondernemer kiezen voor een bedrijf met dit keurmerk scheiden ze daarmee het kaf van het koren in deze branche. En, dat werd hoog tijd. Gelukkig heeft een aantal grote bedrijven in deze branche zich al aangesloten bij dit keurmerk. Ik hoop dat velen zullen volgen om zo deze bedrijfstak weer een goede naam te bezorgen.

De organisatie van dit keurmerk kent een eigen geschillencommissie en een zogenaamde branchegarantie van nu vier duizend euro per geval en later vijf duizend euro per geval. Met dat geld kan een opdrachtgever zijn werkzaamheden laten afmaken mocht het onverhoopt toch fout lopen.

Om uw huis of flat beter verkoopbaar te maken, uw leefcomfort te verhogen, de kosten van uw energieverbruik te verminderen en daarmee uw huis of flat in waarde te laten stijgen, besteedt u immers veel geld aan al deze verbeteringen. Om zo’n grote uitgaaf goed te laten renderen is het een goede zaak dat u als consument en ondernemer een verantwoorde keuze kunt maken voor een leverancier van deze spullen. U dus meer zekerheid biedt.

Tot slot ga ik ervan uit dat Vereniging Eigen Huis, VvE-Belang, Consumentenbond, Vastgoedbelang en Consuwijzer.nl dit nieuwe keurmerk zullen omhelzen.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.