Niet teveel btw

Onze regering was zo ‘aardig’ om de btw op arbeidskosten voor werkzaamheden aan uw huis of flat te verlagen van 21 procent naar 6 procent. Deze lage btw geldt tot het einde van dit jaar. Dat scheelt een flink bedrag op uw onderhouds- en reparatiekosten. Moet u nog een en ander laten uitvoeren is het goed om te kijken of u dat dit jaar kunt doen. Het is immers snel verdiend, maar kijk goed uw factuur na.

Met ingang van 1 maart 2013 verlaagde de regering de btw van 21 naar 6 procent voor renovatie- en herstelwerkzaamheden aan huizen en flats van ouder dan twee jaar. En, blijft dus tot en met 31 december 2014 van kracht. Deze verlaagde btw is bestemd voor het deel van de arbeidskosten begrepen in de totale kostenpost. Voor materialen en dergelijke geldt de hoge btw 21 procent. Voor (jaarlijkse) inspecties en keuringen blijft het hoge tarief btw van kracht. Gewoon onderhoud aan liften en installaties vallen weer wel onder het verlaagde tarief, uiteraard de loonkosten en niet de gebruikte materialen. Ook woonboten komen onder bepaalde voorwaarden voor de verlaagde btw in aanmerking. Alle ins and outs kunt u terugvinden op www.belastingdienst.nl .

In de praktijk blijkt dat niet alle (onder) aannemers zorgvuldig omgaan met het doorberekenen van de verlaagde btw over het loonkostenbestanddeel van het bedrag van de opdracht. Niet dat ze daarmee kwade bedoelingen hebben, echter hun factureerprogramma is vaak niet geschikt voor deze uitsplitsing naar 21 en 6 procent btw. Daarom dient u of uw Vereniging van Eigenaars (VvE) een aanbieding of offerte van uw (onder) aannemer en installateur  op dit punt te controleren. Splitst hij inderdaad materiaal- en loonkosten en vermeldt hij daarbij de juiste percentages btw. Zo niet, vraag er dan om. En deze controle voert u wederom uit bij de factuur, ook als het deelfacturen zijn met een slotafrekening.

Mocht u in de periode oktober 2010 tot en met juni 2011 ook werkzaamheden hebben laten uitvoeren, kijk dan de btw percentages op deze onderdelen na. Toen bedroeg het hoge tarief 19 procent en het verlaagde tarief ook 6 procent. Heeft u onverhoopt de destijdse facturen zonder het verlaagde btw-tarief betaald, overleg dan met die (onder) aannemer of u de teveel betaalde btw kunt terugkrijgen. Op zich moet het hem niet veel uitmaken, want met een correctie van zijn btw-aangifte over dat jaar kan hij het btw-bedrag dat hij aan u terugbetaalt ook weer terug krijgen van de belastingdienst.

Dit verlaagde btw percentage is goed geweest voor de belangrijke bouwsector en voor de koopwoningenmarkt. Daaraan heeft de lage overdrachtsbelasting van 2 procent voor woningen ook bijgedragen. Het zal nog jaren duren dat zowel de bouwsector als de koopwoningenmarkt op een goed peil zijn gekomen. Ik denk dat het daarom goed is om de btw en de overdrachtsbelasting op dit niveau te handhaven gedurende vele jaren. De bouw en koopwoningen zijn immers de grote aanjagers van onze economie.

Print Friendly, PDF & Email

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor zover deze hoger is dan het betaalde honorarium.

Als u de bron vermeldt, mag u teksten van deze website vrijelijk overnemen.